Library Holdings

Title Author Copyright Class No
Menbasa tako = Enfasa tako : Teacher's manual GEN PL 5865 M536 1989
Menbasa tako = Let's read GEN PL 5865M536 1980
Menbasa tako enfasa tako: Let's read GEN PL 5865M536 1988
Menbasakami = We read, northern Kankanay
 • Hettick, Donna
GEN PL 5865 H591m 1968 c.1
Menbasakani 2 = We read, primer two
 • Hettick, Donna
GEN PL 5865 H591 1968
Menge insolat i Pablo = Letters from Paul GEN PL 5955 M525 1972
Menge kebenalan peg-ilingan (Libro 1) = Truths for learning (Book 1)
 • Taylor, Kenneth N.
GEN PL 5955.4 T2121m 1973 c.1
Menge kemoloan te mesakit= many kids of diseases
 • Dubois, Carl
GEN PL 5955 D8524m 1974
Menge tetezemen te Menuvu = Monobo folk tales GEN PL 5955 M544 1973
Menge ula ula te menuvu = Many customs of Manobo
 • Lumansay, Rosito
GEN PL 5955 L97m 1975
Menge' beres pengeldew-peldew: a phrase book for Palawano: Brooke's point GEN PL 5987 M544 1991
Mensaje de su excelencia Manuel L. Quezon a la Asamblea Nacional SPA DS 686.22 P538
Mentaka tako = Let's sing GEN PL 5865 M549 1964
Mepiya keogpa= Good manner of life
 • Dubois, Carl
GEN RA 427.9 D815k 1974
Mepiya wayeg inemen= Good drinking water
 • Dubois, Carl
GEN PL 5955 D815m 1974
Mer de Chine. - IV partie. Instructions nautiques pour naviguer sur les cotes ouest et N.O. de Borneo, les detroits de Balabac, les cotes ouest et est de Palawan, les isles Calamianes, les detroit de Mindoro, et les cotes S.O. et ouest de L'ile Lucon. Su RARE GC 29.2 M552 1868
Meralco : a century of service 1903-2003
 • Rodrigo, Raul
GEN HD 9697 A3 P6 R618 2003
Merriam-Webster's Spanish-English dictionary REF PC 4640 M47 1998
Mesages of the President. Vol. 1.
 • Philippines. President (1935-1941: Quezon)
RARE J 662 N237 1938 v.1
Message from the President of the United States transmitting the first report of the United States High Commissioner to the Philippine Islands covering the period from November 15, 1935, to December 31, 1936.
 • U.S. HIgh Commissioner to the Philippine Islands.
RARE J 662 N62 1937 v.57
Message of his excellency Manuel Roxas President of the Philippines to the second congress delivered June 3, 1946 GEN DS 686.6 R6 A5 1946
Message of His Excellency Manuel Roxas, President of the Philippines to the Filipino urging approval of the constitutional amendment on parity at the plebiscite on March 11, 1947.
 • Roxas, Manuel
RARE JQ 1417 R886m
Message of quiet : a collection of poems and essays
 • Tan, Vidal L.
GEN PL 5539 T153me 1967
Messages of the President
 • Philippines. President (1935-1941: Quezon)
RARE J662 N237 1936 v.2 pt.1
Messages of the President RARE J 662 N237 1935
Messages of the President, Vol. 2, Part II.
 • Philippines. President (1935-1941: Quezon)
RARE J 662 P5385m 1936
Messages of the President. Vol. 2, Part II RARE J 662 N237 1937 v.2 pt.2
Messages of the President. Vol. 3, Part I.
 • Philippines. President (1935-1944: Quezon)
RARE J 662 N237 1938 v.3 pt.1
Messages of the President. Vol. 4, Part 1.
 • Philippines. President (1935-1944: Quezon)
RARE J 662 N237 1939 v.4 pt.1 c.1
Messages of the President. Vol. 4, Part II.
 • Philippines. President (1935-1944: Quezon)
RARE J 662 N237 1939 v.4 pt.2
Messages of the President. Vol. 5, Part I.
 • Philippines. President (1935-1941: Quezon)
RARE J 662 N237 1941 v.5 pt.1
Messages of the President. Vol. 5, Part II.
 • Philippines. President (1935-1941: Quezon)
RARE J 662 N237 1941 v.5 pt.2
Messages of the President. Vol. IX.
 • Philippines. President (1948-1953 : Quirino)
RARE J 662 N237 1952 v.9
Messages of the President. Vol. VIII.
 • Philippines. President (1948-1953 : Quirino)
RARE J 662 N237 1951 v.8
Metro Manila citiatlas REF G 2393 M4 2009
Metro Manila in color
 • Alvina, Corazon
GEN DS 688 A475m 1978
Metropolitan Manila and the magnitude of its problems GEN HT 169 P5 M36 1976
Mexico
 • Paz, Bernardo
SPA F 1386.1 P39 2000
Mexico : a history in art.
 • Smith, Bradley
GEN N 6550 S6 1968
Mexico en Filipinas : estudio de una transculturacion
 • Bernal, Rafael
SPA F 1228.5 P5 B4
Mexico today
 • Crow, John Armstrong
GEN F 1216 C7 1957
Mexico y Manila; historia de dos ciudades; mensaje de fraternidad con motivo de la conmemoracion del cuarto centenario de la llegada de los mexicanos al Archipielago Filipino (1564)
 • Frances L., Jose Maria
SPA DS 673 M6F7
Mexico's National Palace
 • Monter, Louis G.
GEN F 1386 M61 1952
Mexico, land of sunshine and shadow.
 • Brand, Donald
GEN F 1208 B75 1966
Mga alamat at kwentong bayan : dito, doon at kung saan-saan
 • Nem Singh, Alfredo C.
GEN GR 325 N433m 2010
Mga alamat at mga kuwento
 • Tablan, Andrea Amor
TXT GR 325 T3 1963
Mga alamat ng Filipinas
 • Cuasay, Pablo M.
TXT GR 325 C83 1973
Mga alamat ng lahi.
 • Banag, Consuelo C.
GEN GR 325 B22 1952
Mga alamat ng Pilipinas : (Philippine mythology traditions and legends)
 • Calderon, Sofronio G.
GEN GR 325 C127 1947 c.1
Mga alamat ng Pilipino : (Filipino legends)
 • De Guzman, Maria Odulio
GEN PL 6063 D365 1972
Mga araw ni Ninoy sa paaralan at tahanan (kagandahang asal)
 • Rivera, Crisanto C.
TXT PL 6165.4 R36 1976
Mga asunto kriminal
 • Villamor, Cayetano M.
GEN JQ 1473 V54 1948
Mga awit ukol sa Bagong Lipunan
 • De Leon, Felipe Padilla
GEN M 1620 D44 A8 1973
Mga babasahin tungkol sa ugaliin sa pamumuhay ng mga Pilipino : ang magsasaka at iba pang mga kuwento
 • Sebastian, Federico B.
TXT PL 6165.4 S4 1957
Mga bagong bayani : modern Filipino heroes GEN DS 686.6 A1 B34 2006
Mga bansang Asyano: heograpiya, kasaysayan, at kultura: makabagong araling panlipunan sa mataas na paaralan TXT DS 32.8 A5 V56 1988
Mga batang masipag at mabait sa loob at labas ng tahanan
 • Enriquez, Salud R.
TXT PE 1130 E39 1949
Mga batang uliran at iba pang mga kuwento
 • Mariano, Antonio D. G.
TXT PE 1121 S43 1947
Mga batasan ta dongon
 • Among, Sinton
GEN PL 5955 Am67m 1979
Mga biyahe, mga istasyon = journeys, junctions
 • Alma, Rio
GEN PL 5548.4 A44 B59
Mga buruka sa yuta.
 • Villamor, Cayetano M.
GEN HD 1186 P6 V54 1949
Mga butil na perlas katipunan ng mga tula
 • Panganiban, Jose Villa
GEN PL 6063 P193 1960
Mga dakilang Pilipino GEN DS 653.7 M43
Mga dula sa kinabuhi
 • Abejo, Andres L.
GEN PL 5628 Ab33 1967
Mga gunita ng himagsikan
 • Aguinaldo, Emilio F.
GEN DS 676.8 A3 1964 c.1
Mga halamang gamot : aklat ng paggagamot at kalusugan
 • Santos, Emilino
GEN QK 99 S35 1950
Mga hemtahu = Little pilgrim's progress GEN PL 6048 M5798 1967
Mga hinirang : the women awardees of the Ateneo de Manila GEN CT 3740 H56 2009
Mga hiyas ng lahi
 • Enriquez, Salud R.
TXT PL 6164 E57 1969
Mga ina ng bayan : life stories of Filipino and Japanese women community leaders
 • Torres, Amaryllis T.
GEN HQ 1758 T693m 2002
Mga istorya sa pangadlaw-adlaw = Everyday conversation : A phrase book for bantoanon (Asi) GEN PL 5567 Is79 1985 c.1
Mga itinuturo ng kasaysayan
 • Durant, Will
GEN D 16.8 D87 S35 1984
Mga kalihiman ng kinapal o ang secretos de la naturaleza
 • Cortes, Geronimo
GEN BF 1685 C6
Mga katawagan sa edukasyong bilinggwal GEN PL 6057 P538 1977
Mga katawagan sa pagsasaka
 • Sagalongos, T.E.
GEN S 411 S32 1964
Mga katawagang pampamahalaan (government terms) REF JQ 1407 A32 1951
Mga katotohanang tunay sa taong Kristiano : nang kaniyang alalahanin sa araw-araw ... / gawa't kinatha ng isang padre sa La Compania ni Jesus na ang pangala'y Carlos Gregorio Rosignoli sa wikang Toscano, at saka isinawikang Kastila nang isa namang padre d
 • Rosignoli, Carlos Gregorio
RARE BX 2350 R69 1937
Mga kinamihasnang salita
 • Ignacio, Rosendo
GEN PL 6055 I35 1954
Mga kinamihasnang salitang tagalog (tagalog idioms -- modismos tagalos)
 • Ignacio, Rosendo
GEN PL 6055 I35 1963
Mga kuwento ni Esopo
 • Pineda, Juliana C.
TXT PL 6063 A15 1946
Mga kuwento ni Lola Basyang
 • Reyes, Severino
GEN PL 6165.4 R458 K921 1975 c.1
Mga kuwento sa ilang kalapit-bansa
 • Cuasay, Pablo M.
TXT PL 6164.1 C83 1973
Mga kuwento sa kasaysayan
 • Nakpil, Carmen Guerrero
GEN PL 6063 N163m 2003
Mga kuwentong ginto (1925-1935)
 • Abadilla, Alejandro G.
GEN PL 6058.8 K89 1972
Mga kuwentong griyego : greek mythology
 • Pineda, Juliana C.
TXT PL 6062.3 P653 1964 c.1
Mga kuwentong Maranao : sining Kambayoka's
 • Rivera, Frank G.
GEN PL 6165.4 R58 K89 2003
Mga kuwentong-bayan ng katimugang Pilipinas
 • Casanova, Arthur P.
GEN GR 325 C263 2011
Mga lakas na nagpapadakila sa ating bansa. salin sa wikang pambansa nina Gemiliano Pineda, Jacinto R. De Leon at Antonio D.G. Mariano
 • Laurel, Jose P.
GEN DS 664 L32
Mga larong Pilipino para sa paaralang elementarya TXT GV 1204.6 O84 1975 c.1
Mga lutong Pilipino; aklat ng pagluluto
 • Luna, Iluminada M.
GEN TX 725 L8 1949
Mga malelpes ang barasen = Easy reading
 • Aguilar, Teopisto
GEN PL 6071 Ag932m 1973
Mga matahum pakigpulong Binisaya : Mga magamit sa tanang higayon
 • Florido, Vicente M.
GEN PL 5649.4 F6369m
Mga matahum pakigpulong binisaya nga magamit sa tanang higayon
 • Florido, Vicente M.
GEN PL 6172.4 F46 A16
Mga natatanging anak ng Paete
 • Africano, Cornelio T.
GEN DS 689 P2 A258n 2005
Mga oman-oman ng mga kalagan = A collection of Kalagan folktales and poetry GEN PL 5831 Om16 1984 c.1
Mga pampasiglang awit GEN VN 89 T12m 1962
Mga pangadlaw-adlaw nga arambaler = Everyday conversation : a phrase book for Caluyanen GEN PL 5875 T617 1978
Mga pangesen-kesen tung kaldaw-kaldaw tung Tinagbanwa, Kinuyonon, Pilipino, Ininglis = Everyday conversation in Tagbanwa, Cuyonon, Filipino and English : a phrase book for Tagbanwa (Calamian) GEN PL 6057 M617 1981
Mga pangulo ng Pilipinas GEN DS 653.7 P3 2004
Mga pangulong Pilipino
 • Gagelonia, Pedro A.
GEN DS 686.6 A2 G121p 1968
Mga piling akda ng Kadipan
 • Abueg, Efren R.
GEN PL 6164.1 K34 1965
Mga piling katha
 • Arceo, Liwayway A.
GEN PL 6063 Ar21 1984
Mga piling tala at parabula sa bagong tipan
 • Ocampo, Manuel
TXT BS 551.2 O5 1959
Mga piling tala sa lumang tipan
 • Ocampo, Manuel
TXT BS 551.2 O5 1959
Mga Pilipino ng kasaysayan GEN DS 676.8 A1 P54 2008
Mga pinili nga kanta ha Tacloban = Selected folk songs from Tacloban GEN M 1822 M43 1968
Mga pnulu para hu maayad ha kaglawa = Guides to good health GEN PL 5955 M6178 1983
Mga Presidenti to Pilipinas = Presidents of the Philippines GEN PL 5955 P9263 1982
Mga salawikain at iba't ibang pamana ng lahi
 • Buenventura, Ligaya C.
TXT PN 6519 P6 B862 1961
Mga sanaysay
 • Pineda, Gemiliano
GEN PL 6063 P653 1956 c.1
Mga siday han dy VL
 • Alunan, Merlie M...[et al.].
GEN PL 6110 Si13 2005
Mga sinulat ni Jose Rizal : pakikipagsulatan ni Rizal sa mga tagapagpalaganap
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 R5 A45 T3 1961
Mga sinulat ni Jose Rizal : pampolitika at pangkasaysayan
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R5 A149 1961
Mga sinurat Inabaknon
 • Calamay, Lelita V... [et al.].
GEN PL 6021 M617 1980 c.1
Mga sugilanon ni Rizal RARE DS 675.8 L456s 1924
Mga sugilanon sa karaang panahon
 • Villamor, Cayetano M.
GEN PL 6172.4 V56 S84 1950
Mga tala ng aking buhay at mga ulat ng Katipunan
 • Jesus, Gregoria de
GEN DS 683.7 J5 1932
Mga ted-em nga garing ka kasoyatan na ginoo = Songs from the writings of god GEN PL 6189 T256 1981
Mga tinipong panabayang-awitin pilipino GEN M 1822 M14 M43
Mga tugmang nakalarawan para sa mga bata
 • Balite, G. Ernesto D.
TXT H 62 B 19 1974
Mga tula ni Jose Rizal
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R5 A17 1995
Mga tula sa bayan ko, at iba pa
 • Suarez, V. G.
GEN PL 6063 S71t 1972
Mga tulang pambata TXT PL 6164.2 A94 1975
Mga Tultulanen hu mga magulang : mga nanangenen, mga basahan, mga antuka = Stories of the elders GEN PL 5955 M5798 1983 c.1
Mga vavikeng u sangire = Sangil stories GEN PL 6025 L724 1981
Mga walang kupas na bantayog : isang babasahing nararapat sa lahat at sa bawa't tahanang Pilipino
 • Santos, Donato V.
GEN PL 6165.4 S237 W34 1955
Mi Bandera (Poem de la Victoria)
 • Hernandez Gavira, Jose
SPA PQ 8897 H557 B2 1935
Mi casa de nipa : poesias
 • Balmori, Jesus
SPA PQ 8897 B194 A17 1941
Mi guia = My guide. Islas Filipinas SPA DS 686 M6
Mi libro primero na Chavacano, I GEN PL 5651 Sa383s Bk.1
Michael Goldenberg : memorial book RARE DS 686.6 M621 1965
Midcentury guide to Philippine literature in English
 • Florentino, Alberto S.
GEN Z 3298 L5 F56 1963
Midway : the battle that doomed Japan
 • Fuchida, Mitsuo
GEN D 774 F951m 1955
Mightier than the sword : biography of Graciano Lopez Jaena
 • Sonza, Demy P.
GEN DS 675.8 L6 S65 1964 c.1
Miguel de Benavides, O.P. (1550-1605) : friar, bishop and university founder : insights into the life and works of the founder of the University of Santo Tomas, on the occasion of the fourth centennial of his death
 • Villaroel, Fidel
GEN BX 4705 B44 V55 2005
Mike Hooser's party in the Philippines : a happy guide to fun, sun, beach resorts and traveler's greatest bargain emporium
 • Hooser, Mike
REF DS 654 H789m 1975
Militarization : Philippines
 • Abinales, P. N.
GEN DS 686.5 A25a 1982
Military and naval America
 • Kerrick, Harrison Summers
GEN UA 23 K4 1916
Military education in the Philippines
 • Syjuco, Jose G.
GEN U 660 P6 S94 1977
Military government and martial law
 • Birkhimer, William E.
GEN JK 558 B6 1914
Military history of the Philippines
 • Baclagon, Uldarico S.
GEN DS 671 B128m 1975
Military notes on the Philippines. September, 1898. RARE U1 U75 1898
Military postcards : 1870 to 1945 / Jack H. Smith
 • Smith, Jack H
GEN D 361 S63 1988
Mills of justice grind on : for an impeached president
 • Villadolid, Alice Colet-
GEN DS 686.6 E8 V55 2002
Mind and you
 • Varias, Rodolfo R.
GEN RA 790.7 P6 V38 1968
Mindanao : land of unfulfilled promise GEN DS 688 M664 1992
Mindanao : the story of an island; a preliminary study
 • Angeles, F. Delor
GEN DS 688 M2 A5 1964 c.1
Mindanao art & culture GEN DS 688 M2 M5 1979
Mindanao ethnohistory beyond nations : Maguindanao, Sangir, and Bagobo societies in east maritime Southeast Asia.
 • Hayase, Shinzo
GEN GN 671 P5 H412m 2007
Mindanao into the 21st century : a photographic journey GEN DS 688 M5 2011
Mindanao Island : Photographs (Philippine Series)
 • Allied Forces. Southwest Pacific Area. Geographical Section
RARE UA 995 P6 A4 v.2 no. 80
Mindanao journal GEN DS 688 S9 M55 1983
Mindanao's inland province : a socio-economic survey of Bukidnon
 • Madigan, Francis C.
GEN HN 720 B83 M33 Bk. 1
Mindanao's inland province : a socio-economic survey of Bukidnon
 • Madigan, Francis C.
GEN HN 720 B83 M33 v.1 bk.2
Mindanao's inland province : a socio-economic survey of Bukidnon
 • Madigan, Francis C.
GEN HN 720 B83 M33 v.2 bk.2
Mindanao's inland province : a socio-economic survey of Bukidnon
 • Madigan, Francis C.
GEN HN 720 B83 M33 v.3 bk.2
Mindanao, su historia y geografia
 • Nieto Aguilar, Jose
SPA DS 688 M2 N6 1894
Mindanao-Sulu bibliography : containing published, unpublished manuscripts and works-in-progress, a preliminary survey and W.E. Retana's Bibliografia de Mindanao (1894).
 • Tiamson, Alfredo T.
REF Z 3297 M5 T53 1970
Mindoro : a social history of a Philippine Island in the 20th century : a case study of a delayed developmental process
 • Schult, Volker
GEN DS 688 M3 S39 1991
Mindoro and beyond
 • Gonzalez, N.V.M.
GEN PL 5539 G589m 1979
Mindoro Highlanders : life of the swidden agriculturists.
 • Kikuchi, Yasushi
GEN GN 671 P5 K5 1984
Mindoro Island (Philippine Series) RARE UA 995 P6 A4 no.35
Mindoro Province (Philippine Series)
 • Allied Forces. Southwest Pacific Area. Geographical Section
RARE UA 995 P6 A4 no.96
Mindoro sa panahon ng digmaan 1941-1945
 • Acebes, Rodolfo Meim
GEN DS 688 M25 A24 2008
Minimalistang pagsasadula ng Florante at Laura
 • Balagtas, Francisco
GEN PL 6058.9 B3 F519 2012
Minutes of the Katipunan GEN DS 678 N213 1964 c.1
Minutes of the Katipunan GEN DS 678 N213 1978
Minutes of the Katipunan GEN DS 678 N213 1996
Mir-i-Nisa
 • Villa, Jose Garcia
GEN PL 5539 V5 M5 1966 c.1
Mirabeau : an essay on the nature of statesmanship
 • Ortega, Jose G.
GEN DC 146 O77m 1975 no.27
Miradas sobre Manila
 • Diaz, Gabriel
GEN DS 689 D5432m 2008
Mis memorias sobre la revolucion filipina segunda etapa (1898 a 1901)
 • Calderon, Felipe G.
SPA DS 679 C32 1907
Miscellaneous correspondence
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 N277m 1963 v.2 Bk.4
Miscellaneous correspondence
 • Rizal, Jose
GEN DS 675.8 R593 A45 1962 v.2 pt.4
Miscellaneous correspondence of Dr. Jose Rizal
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 R5 A46 1992
Miscellaneous writings of Dr.Jose Rizal
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 N277w 1964 v.3
Miscellaneous writings of Dr.Jose Rizal RIZ DS 675.8 R528 1992
Miscellany.
 • Buenafe, Manuel E.
GEN PS 9993 B87 A165 1963
Mision de la Compania de Jesus de Filipinas en siglo XIX : relacion historica, deducida de los documentos autografos, originales e impresos relativos a la misma
 • Pastells, Pablo
SPA BX 3746 P5 P3 1916 v.1
Mision de la Compania de Jesus de Filipinas en siglo XIX : relacion historica, deducida de los documentos autografos, originales e impresos relativos a la misma
 • Pastells, Pablo
SPA BX 3746 P5 P3 1916 v.2
Mision de la Compania de Jesus de Filipinas en siglo XIX : relacion historica, deducida de los documentos autografos, originales e impresos relativos a la misma
 • Pastells, Pablo
SPA BX 3746 P5 P3 1917
Misioneros agustinos defensores de las Islas Filipinas
 • Gonzalez Cuellas, Tomas
SPA BX 2946 P5 G669 1991
Misioneros Dominicos en el Extremo Oriente, 1587-1835
 • Ocio, Hilario
SPA BV 3382 A1 O25 2000 v.1
Misioneros Dominicos en el Extremo Oriente, 1836-1940
 • Neira, Eladio
SPA BV 3382 A1 O25 2000 v.2
Misioneros recoletos aragoneses en Filipinas; conferencia dada
 • Carceller, Manuel
SPA BV 3380 C37 1951
Misioneros y colonizadores agustinos en Filipinas
 • Aparicio Lopez, Teofilo
SPA BX 2949 P5 A6 1965
Misiones Jesuiticas de Filipinas, 1581-1768 y 1859-1928
 • Saderra Maso, Miguel
SPA BX 3746 P5 S3 1924
Miss U
 • Utinsky, Margaret
GEN D 811.5 U8 1948
Missing off Samar.
 • Dix, John C. W.
RARE D 767 D619 1949
Mission beyond darkness
 • Bryan, J., III
GEN D 790 B7 1945
Mission to Asia; the dialogue begins
 • Romulo, Carlos P.
GEN DS 686.2 R6 A5 M5 1964
Mission to Hanoi
 • Aptheker, Herbert
GEN DS 557 A7 A67 1966
Mission to Mindanao, 1859-1900
 • Pastells, Pablo
GEN BV 2290 P37 1994 v.1
Mission to Mindanao, 1859-1900
 • Pastells, Pablo
GEN BV 2290 P37 1998 v.3
Mission to Mindanao, 1859-1900 from the Spanish of Pablo Pastells, S.J.
 • Pastells, Pablo
GEN BV 2290 P37 1998 v.2
Missionary adventures : stories for boys and girls
 • Allison, Carol
TXT BX 2595 P4 1957
Missionary and Mandarin : the Jesuits at the court of China
 • Rowbotham, Arnold H.
GEN BX 3746 C5 R65 1942
Misterios de Filipinas : novela original
 • Garcia del Canto, Antonio
RARE PQ 6523 G28 M5 1858 v.1
Misterios de Filipinas : novela original
 • Garcia del Canto, Antonio
RARE PQ 6523 G28 M5 1859 v.2
Mixing the races in Hawaii; a study of the coming neo-Hawaiian American race.
 • Gulick, Sidney L.
GEN DU 624.7 G8 1937
Mlon hulo ne bnek halay ; ne, Tuha libun ne yem nga sdoen GEN PL 6078.4 M6998 1978 c.1
Mock Joya's things Japanese
 • Joya, Moku
GEN DS 821 J645 1958
Modern and contemporary European history (1815-1934)
 • Schapiro, J. Salwyn
GEN D 358 S3 1934
Modern aquaculture for the Philippines
 • De los Santos, Ceferino Jr.
GEN SH 667 D384m 1978
Modern Asia explained
 • McAuliffe, W.R.
GEN DS 35 M13 1952
Modern Korea
 • Grajdanzev, Andrew Jonah
GEN DS 902 G68 1944
Modern love letters
 • Leon, Melendez P.
GEN PN 6140 L7 D377 1966
Modern love stories
 • Quirino, Jose A.
GEN PL 5539 Q85 M6 1972
Modern Philippine short stories
 • Casper, Leonard
GEN PL 5535 M72 1962
Modern Spain, 1788-1898
 • Hume, Martin A.
GEN DP 203 H92 1900
Modern times and the living past
 • Elson, Henry W.
GEN D 21 E55 1948
Modern treatment of leprosy in the Philippine Islands GEN RC 154.7 P5 A3 1921
Modernization in Japan
 • McKeown, Robin James
GEN HN 723.5 M3 1969 c.1
Mogandun og kopokpalit nog mosakit = Paanong kumakalat ang sakit = How disease travels
 • World Neighbors, Inc.
GEN PL 5525 W89311m 1982
Mogbasta ita= Let's read GEN PL 5525 M696 1985
Moments without self : essays on self-understanding
 • Reyes, Benito F.
GEN BD 431 R4 1960
Monastic supremacy in the Philippines
 • Del Pilar, Marcelo Hilario, 1850-1896
GEN DS 673 F7 P6 1958 c.1
Mondo Marcos : writings on martial law and the Marcos babies GEN DS 686.6 M35 2010
Monedas españolas desde Fernando e Isabel a Juan Carlos I : años 1474 a 1988
 • Calico, Ferran
SPA CJ 3184 C35 1988
Monetario de las islas Filipinas
 • de Legarda, Angelita G.
SPA CJ 3666 L45 1978
Monetario de las islas Filipinas/ Angelita G. de Legarda
 • de Legarda, Angelita G.
SPA CJ 3666 L45 1978
Monetary, banking, and economic problems of the Philippines.
 • Castillo, Andres V.
GEN HG 221 C2784m 1979
Money and banking in China and Southeast Asia during the Japanese military occupation 1937 - 1945.
 • Banyai, Richard A.
GEN HG 1214 B35 1974
Money in the bank : the story of money and banking in the Philippines and the PCI Bank story
 • Licuanan, Virginia Benitez
GEN HG 1263 L53 1985
Mongo balita noy 2
 • Sugatan, Joaquin
GEN PL 6188 S947m 1973
Mongo balita noy 2
 • Sugatan, Joaquin
GEN PL 6188 S947m 1973
Monje y marino : la vida y los tiempos de Fray Andres de Urdaneta
 • Cuevas, Mariano
SPA G 289 U7 C8 1943
Monkey tales
 • Lazaro, Flora
GEN PL 6178.4 M745 1980
Monografia de la Republica Mexicana. Texto oficial para uso de los alumnos de las excuelas de segunda ensenanza.
 • Fonseca, Mariano Miranda
GEN F 1215 M69 1960
Monografias de los pueblos de la Isla de Pan-ay = Monographs of the towns in Panay
 • Fernandez, Juan
GEN DS 688 F363m 2006
Monopolists and freebooters
 • Spate, O. H. K.
GEN DU 28.3 S63 1983
Monroismo Asiatico : articulos de polemica y otros ensayos
 • Recto, Claro M.
SPA PQ 8897 R32 A16 1929
Monthly report of the Board of Health for the Philippine Islands and city of Manila, June , 1904, to the Hon. Dean C. Worcester, Secretary of the Interior. RARE RA 407.5 M789 1904
Moon shadow poems
 • Ramos, L. Baens
GEN PS 9993 R23 M6 1962
Moral training of the Filipino people
 • Batungbacal, Jose
GEN LC 268 B116 1951
Morality in action happy school children (character education series) grade I
 • De la Paz, Felisa M.
TXT LC 273 D374 1974
Morality in action happy school children (character education series) grade II
 • De la Paz, Felisa M.
TXT LC 273 D3 1962 c.1
Morals in Arab-Persian civilization: survey of the Mohammedan World from Spain to Bagdad.
 • McCabe, Joseph
RARE BJ 1291 M4599
More friends old and new
 • McDowell, John
TXT PE 1119 M148mf 1964
More fun with our friends
 • McDowell, John
TXT PE 1119 M148mo 1963
More green jokes and other colorful ones
 • Balmori, Eric
GEN PN 6222 P6 B34 1989
More Hispanic than we admit : insights into Philippine cultural history GEN DS 664 M813 2008
More Pinay than we admit : the social construction of the Filipina GEN HQ 1757 M813 2010
More roads to follow
 • McDowell, John
TXT PE 1119 M148mr 1955
More short plays of the Philippines GEN PR 9797 P67 E27
More than conquerors
 • Tiempo, Edilberto K.
GEN PZ 4 T562mo 1964
More than conquerors
 • Tiempo, Edilberto K.
GEN PZ4 T562mo1981
Moro archives : a history of armed conflicts in Mindanao and East Asia
 • Lucman, Norodin Alonto
GEN DS 688 M2 L83 2000 c.1
Moro boy
 • Carveth, Lysle
GEN PZ 7 C9165Mo 1949
Moro magic in Mindanao
 • Bristow, Katie S.
GEN DS 688 M2 B7 1958
Morocco, Algeria, Tunisia.
 • Brace, Richard M.
GEN DT 194 B79 1964
Morong's 400 years
 • Pascual, Timoteo J.
GEN DS 689 M67 P38 1978
Mosque and Moro : a study of Muslims in the Philippines
 • Gowing, Peter G.
GEN DS 666 M7 G69 1964
Most secret war
 • Jones, R. V. (Reginald Victor)
GEN D 810 S7 J48 1978
Mother America, a living story of democracy
 • Romulo, Carlos P.
GEN DS 685 R76 1943 c.1
Mother Ignacia and her beaterio : a preliminary study
 • Foronda, Marcelino A., Jr.
GEN BX 4705 E5 F6 1964 c.1
Mother India
 • Mayo, Katherine
GEN DS 421 M4 1927
Mother sun
 • Dadivas, Pablito O.
GEN PL 5539 D22 M6 1974
Motion pictures in the Philippines
 • Salumbides, Vicente
GEN PN 1995 Sa38 1952
Mould prevention and collection recovery : guidelines for heritage collections
 • Guild, Sherry
GEN Z 701 G955m 2004
Mountain arbiters : the changing life of a Philippine hill people
 • Dozier, Edward P.
GEN DS 666 K3 D69 1966
Mountain sacraments
 • Torrevillas, Rowena Tiempo
GEN PS 9993 T67 M68 1991
Mountain singing
 • Barlow, Sonna Morrison
GEN BV 3380 B3 1952
Mourelle de la Rua, explorador del Pacifico
 • Landin Carrasco, Amancio
SPA G 289 M6 L3 1978
Movers and shakers in the history of Philippine advertising
 • Calero, JJ
GEN HF 5813 P6 C34 2000
Movie times
 • Cruz, Isagani R.
GEN PN 1995 C77 1984
Mr. Archer, U.S.A.
 • Archer, Herman
GEN CT 275 A8 A3 1924
Mr. Darlington's dangerous age
 • Glenn, Isa
GEN PS 3513 L67 M7 1933
Mr. Dooley in peace and in war
 • Dunne, Finley Peter
GEN PN 6161 D82 1899
Mr. Dooley in peace and in war
 • Dunne, Finley Peter
GEN PN 6161 D82 1899
Mr. Jefferson of Virginia; renaissance gentleman in America.
 • Brent, Robert A.
GEN E 332.76 B7 1966
Mr. Justice Murphy : a political biography
 • Howard, J. Woodford
GEN KF 8745 M8 H6 c1968 c.1
Mr. Rural Reform : the times and tidings of Manny Manahan
 • Joaquin, Nick
GEN DS 686.6 M34 J63 1990
Mr. White : a Thomasite history of Tarlac province, 1901-1913: (In honor of Frank Russell White)
 • Dizon, Lino L.
GEN DS 688 T27 D58 2002
Muddy glory : Americas "Indian wars" in the Philippines, 1899-1935
 • Roth, Russell
GEN DS 685 R787 1981
Muerte al Castila : la guerra de Filipinas contada por sus protagonistas, 1898
 • Francos, Juan L.
SPA DS 678 .F73 1998
Muhammad : prophet and statesman
 • Watt, W. Montgomery
GEN BP 75 W33 1961
Mujer indigena : isang pamatbat ng pagbabagong-anyo.
 • Nadera, Victor Emmanuel D.
GEN PL 6165.4 N32 M85 2000
Mula tore patungong palengke : neoliberal education in the Philippines GEN LA 1291 M85 2007
Muling-pagkatha sa ating bansa ; o bakit pinakamahabang tulay sa buong mundo ang tulay Calumpit
 • Almario, Virgilio S.
GEN PL 5538 Al62 2010
Multimedia multicultural children's literature in the Philippines : a historical perspective
 • Alabado, Ceres
GEN PL 6152 A316m 1998
Mumbaha ta'uh na'na' at = Basahin natin ang mga nangyayari
 • Patawig, Mary
GEN PL 5725 P294 1973
Mumbidbid tahu = Let's reader for Kiangan Ifugao
 • Morado, Mary B.
GEN PL 5725 M791m 1976
Mumpfaha ta'o GEN PL 5725 M962 1990
Mumunting dalaga = Little women
 • Alcott, Louisa MAy, 1832-1888
GEN PS 1017 Al355m 1974
Munlapo tako mufiasa= Let's begin reading
 • Ohlson, Dave
GEN PL 6056 Oh4m 1977
Murray kita sa Kalagan= Let's read Kalagan: Primer three
 • Murray, Don W.
GEN PL 5831 M961m 1968 c.2
Museo oriental arte Chino y Filipino
 • Sierra de la Calle, Blas
SPA DS 656.2 S54 1990
Museo Oriental de Valladolid
 • Casado Paramio, Jose Manuel
SPA N 3491 A5 M87 1997 vol 2
Museum of Arts and Sciences GEN AM 101 U55 1991
Music Museum, the music lives and the show goes on... GEN MT 955 M87 2013
Music time : lower primary grades
 • De Leon, Felipe Padilla.
TXT M 1994 D43 1963
Music time : upper primary grades
 • De Leon, Felipe Padilla
GEN M 1994 D43 1963
Music to remember : for secondary schools
 • Enriquez, Salud R.
GEN MT 918 E578 1968 Pt.2 Bk.2 c.1
Music to remember : for secondary schools
 • Enriquez, Salud R.
GEN MT 918 E578 1974 Pt. 1 Bk. 1 c.1
Musika at bagong lipunan : pagbuo ng lipunang Filipino, 1972-1986
 • Navarro, Raul Casantusan
GEN ML 3917 N38 2014
Muslim but Filipino : the integration of Philippine Muslims, 1917-1946 : a dissertation in history
 • Thomas, R.B.
GEN DS 666 M8 T44 1971
Muslim Filipinos : heritage and horizon
 • Gowing, Peter G.
GEN DS 666 M7 G686 1979
Muslim perspective on the Mindanao conflict : the road to peace and reconciliation GEN DS 688 M2 M87 2003
Muslim Philippines GEN DS 666 M7 I83 1968
Muslim rulers and rebels : everyday politics and armed separatism in the Southern Philippines
 • McKenna, Thomas M.
GEN DS 688 C68 M35 1998
Muslim secession or integration?
 • Glang, Alunan C.
GEN DS 666 M7 G63 1969 c.1
Muslim-Christian land : ours to share
 • Rasul, Jainal D.
GEN BP 63 P5 R37 1979
Muslim-Christian marriages in the Philippines : studies made in North Cotabato
 • Lacar, Luis Q.
GEN HQ 1031 L33 1980
Muslims in the Philippines
 • Majul, Cesar Adib
GEN DS 666 M7 M3278 1999
Muslims in the Philippines
 • Majul, Cesar Adib
GEN DS 666 M7 M3278 1973
Mutual defense treaty between the United States of America and the Republic of the Philippines signed at Washington, August 30, 1951...
 • United States. Treaties, etc., 1945-1953 (Truman)
RARE JX 235.9 A32 No.2529 1953
My America.
 • Goodfriend, Arthur
GEN E 178 G651 1960
My brother Americans
 • Romulo, Carlos P.
GEN PN 779 R666 1945
My brother, my executioner
 • Jose, Francisco Sionil
GEN PL 5539 J67 M9 1979
My brother, my executioner
 • Jose, F. Sionil
GEN PL 5539 J67 M9 1988
My brothers, your brothers
 • Reyes, Alice Hernandez
GEN DS 665 R49 1981
My crusade
 • Recto, Claro M.
GEN DS 686.2 R4 A4M9 1955
My daily bread : a summary of the spiritual life, simplified and arranged for daily reading, reflection and prayer
 • Paone, Anthony J.
GEN BV 4501 P197 1954
My daughter Cecile.
 • Licad, Rosario B.
GEN ML 417 P5 L42
My faraway home : an American family's WWII tale of adventure and survival in the jungles of the Philippines.
 • Maynard, Mary Mckay
GEN D 811.5 M315 2001
My favorite 11 plays
 • Guerrero, Wilfrido Ma.
GEN PL 5539 G937m 1976
My favorite war story GEN D 811.5 L58 1945
My fifteen years with General MacArthur
 • Huff, Sidney L.
GEN E 745 M3 H84 1964
My first geography of the Pacific
 • Sondergaard, Arensa
TXT GC 771 S6 1944
My friends in the barrios.
 • Flavier, Juan M.
GEN HV 43 F618f
My guy, Magsaysay : anecdotes
 • Sison, Jess
GEN DS 686.6 M3 S5 2001
My heart is forgiving
 • Misola, Agustin T.
GEN DS 683.7 M69h 1978
My language book grade two
 • Menez, Annie R... [et al.].
TXT PE1065 M52 1971
My life
 • Meir, Golda
GEN DS 126.6 M42 A37 1975
My life
 • Clinton, Bill
GEN E 886 C55 A3 2004
My life and times
 • Pineda, Juliana C.
GEN LA 2383 P52 P56 A3 1998
My Lolo Domingo Franco
 • Laurel, Celia Diaz
GEN DS 675.8 F7 L38 2011
My memoirs
 • Aguinaldo, Emilio Famy
GEN DS 676.8 A3 A3 1967 v.1 c.1
My personal narrative : the faith and love of my parents and brothers
 • Salonga, Jovito R.
GEN DS 686.6 S3 Sa36m 2009
My Philippine remembrances
 • Colman, Clarence
GEN DS 681 C6 1923
My pictures book : in English, Tagalog and vernaculars
 • Del Rosario, Marissa E.
TXT LB 1042 D44 1961
My pilgrimage of faith
 • Torrevillas, Corazon M.
GEN BX 9886.5 Z8 T678 1983
My readers TXT PE 1121 P45 1935 Bk.1
My readers TXT PE 1121 P45 1935 Bk.3
My readers TXT PE 1121 P45 1941 Bk.4
My readers TXT PE 1121 P45 1956 Bk.5
My readers TXT PE 1121 P45 1960 Bk.2
My readers TXT PE 1121 P45 1964
My rival, the sky
 • Kurtz, Margo Rogers
GEN CT 275 K895 A3 1945
My sacred oath : a novel
 • Magsano, Maria C.
GEN PZ 3 M2767my 1960
My story to tell : a memoir of San Fernando, Pampanga's last municipal mayor and first city mayor
 • Aquino, Jesus Reynaldo B.
GEN DS 686.6 Aq656m 2009
My terrible days and survival, in World War II
 • Domantay, Pat
GEN D 811 D66 1972
My travels with Jose Rizal.
 • Viola, Maximo
RARE DS 675.8 R5 P48
My voyage around the world.
 • Carletti, Francesco
GEN G 460 C243 1964 c.1
My war with Japan
 • Alcott, Carroll
GEN DS 777.53 A74 1943
Myself and a few Moros
 • Cloman, Sydney Amos
GEN DS 666 M7 C6 1923
Myself, elsewhere
 • Nakpil, Carmen Guerrero
GEN DS 686.616 N146m 2006
Myth, mimesis and magic in the music of the T'boli, Philippines
 • Mora, Manolete
GEN ML 3917 P55 M67 2005
Myths about the ethnic Chinese : "economic miracle"
 • Go, Bon Juan
GEN DS 666 G573m 1996
Myths and legends of the early Filipinos
 • Jocano, Felipe Landa
GEN PZ 8.1 J58my 1971
Myths and symbols Philippines
 • Demetrio, Francisco R.
GEN BL 315 D34 1978
Myths of Greece explained and dated
 • St. Clair, George
GEN BL 781 S3 1901 v.2
Nabaloi law and ritual.
 • Moss, Claude Russell
GEN E 51 C15 1920
Nabaloi tales
 • Moss, Claude Russell
GEN PL 5981 Z73 1924 v. 17 no.5
Nachong, Ambassador Narciso R. Ramos : patriarch, journalist, diplomat, public servant : an enduring legacy
 • Velasco, Melandrew T.
GEN DS 686.6 V433n 2000
Nadadaruma a damit = Different language GEN PL 5671 N12 1989
Nadadaruma a damit = Different languages : a phrase book for a Ga'dang GEN PL 5671 N12 1978
Nagcarlan in perspective
 • De Paz, Ernesto L.
GEN DS 689 N34 D4 1999
Nagkaraita yamen ang baklu = New things we saw
 • Aguilar, Rafael
GEN PL 6071 Ag932b 1973
Nagueños.
 • Aureus, Carlos O.
GEN PS 9993 A92 N34 1997
Nakigsulti ako sa mga espiritu
 • Villamor, Cayetano M.
GEN BF 1272 V71 1956
Nakitam kadi ni Niknik? = Have you seen Niknik?
 • Lazaro, Flora
GEN PL 5752 L431 1980
Nan inmayan mamati id daya = The journey of believer to heaven GEN PL 5865 N1531 1981
nan khotok nan enngengengelan nan komaw iska koweng
 • Khensay, Felix
GEN PL 6056 K5281n 1986
Nan komedselan si Takho maikalma ay grado: teacher's manual for the fifth of a grade series of health books for use in elementary schools
 • Ben, Keith
GEN PL 6056 B4387n 1993
Nan komedselan si takho. Maikas-a ay grado. Teachers' manual for the first of a graded series of health books for use in elementary schools
 • Benn, Keith
GEN PL 5733 N175 1993
Nan komedselan si takho. Maikas-a ay grado. Teachers' manual for the first of a graded series of health books for use in elementary schools
 • Benn, Keith
GEN PL 5733 N175 1993 c.1
Nan men-gawisan di biyog ya nan maipanggep isnan saksakit= Improving life and about sickness: a health nutrition book in Northern Kankanay GEN PL 5865 Ap1 1981
Nan nangipaay isnan ili = Men who have made their country great
 • Batnag, Juanita D... [et al.].
GEN PL 5865 B328 1971
Nan og-okhod cha ap-apatto ken changchangtayan
 • Wayas, Anasor
GEN PL 6056 W357 1986
Nan og-okhod mipoon ken Chiyaw
 • Wayyas, Anasor
GEN PL 6056 W359n 1978
Nan og-okhod mipoon ken Chiyaw
 • Wayyas, Anasor
GEN PL 6056 W359n 1986
Nan omoyan Cristian ad chaya GEN PL 6056 N1531 1985
Nan Pilipinas = The Philippines
 • Agnapan, Frederick... [et al.].
GEN DS 668 A271n 1971 c.1
Nan solat Juan = The epistles of Juan in Central Bontoc GEN PL 6056 N175 1978
Nandaragupan : the story of a coastal city and Dagupan bangus GEN DS 689 D22 N36 2005
Nang magkakulay ang nayon TXT PS 9992 P42n 1978
Nangadanan un iblatu = Named pictures GEN PL 5851 N178 1981 c.1
Nanmahhun an mabaha GEN PL 5725 N1531 1982
Nanmahhun an mabaha GEN PL 5725 N1531 1982
Napali-an si Ponduan to mo-irob din: ogmonuon tato ogtanudtanud to i am no pali woy ko pali ta ko oglobag on= Ponduan is wounded by his bolo: what we will do to care for new wounds and if they swell GEN PL 5955 N195 1985
Napoleon
 • Ludwig, Emil
GEN DC 203 L85 1915
Napoleon III
 • Imbert de Saint-Amand, 1834-1900
SPA DC 276 I36 vol. 1
Napoleon III
 • Imbert de Saint-Amand, 1834-1900
SPA DC 276 I36 vol. 2
Napoleon III
 • Imbert de Saint-Amand, 1834-1900
SPA DC 276 I36 vol. 3
Narrative episodes from the Tulalang epic
 • Wrigglesworth, Hazel J...[et al.]
GEN PL 5546 E6 N7 2008
Narrative of Mr. Juan Masolong, first Christian of Lilio, Laguna, and the founding of the town in 1572 :" an 18th century manuscript, translated and annotated, with a complete transcription of the original Tagalog text
 • Quirino, Carlos
GEN DS 689 L17 Q8 1958
Narrative of the United States exploring expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842.
 • Wilkes, Charles
RARE Q 115 W66 1845 vol.1
Narrative of the United States exploring expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842.
 • Wilkes, Charles
RARE Q 115 W66 1845 vol.2
Narrative of the United States exploring expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842.
 • Wilkes, Charles
RARE Q 115 W66 1845 vol.3
Narrative of the United States exploring expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842.
 • Wilkes, Charles
RARE Q 115 W66 1845 vol.4
Narrative of the United States exploring expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842.
 • Wilkes, Charles
RARE Q 115 W66 1845 vol.5
Narrative of voyages and travels in the Northern and Southern Hemispheres / Amasa Delano
 • Delano, Amasa.
GEN G 463 D38 1970
Narratives of note : studies of popular forms in the Twentieth century
 • Reyes, Soledad S.
GEN PL 5539 R49 2012
Nasihat si Yakub ya bai sinulat e na ni manga ummat Tuhan ma manga kalahat-lahatan : Letter of James
 • Gault, Jo Ann
GEN PL 6021 N178 1982
Nasser - the Cairo documents
 • Heikal, Mohamed
GEN DT 107.83 H367 1972
Natido Binwag weaves the bango
 • Mary Wai-Yuen Ng
GEN TS 910 N57 1978
Nation building
 • Turner, E.S.
GEN BX 7233 T8 1965
Nation, self and citizenship : an invitation to Philippine sociology
 • David, Randolf S.
GEN HN 713.5 D36 2004
National Academy of Science and Technology : [a directory of academicians] REF Q 141 N18 1981
National Assembly yearbook REF JQ 1402 P45 1943 v.1
National discipline : the key to our future
 • Marcos, Ferdinand Edralin
GEN DS 686.6 M37 A5977 1970
National economic atlas, 1972. REF HC 453 P45 1973
National language and communication in multi-lingual societies : papers presented at the seventh conference of the Asian Association on National Languages (ASANAL) GEN P 119.32 A85 A85 1987
National Research Council of the Philippine Islands : report REF Q 179.9 N213r 1935
National Science Development Board and its agencies : current researches 1961-1962 GEN Q 180 P5N3 1961
National standards for drinking water GEN RA 595 P5 P45 1963
National summary Philippines 1970 census of population and housing REF HA 1821 P538na 1970
Nationalism : a summons to greatness
 • Tanada, Lorenzo M.
GEN PL 5530 T75 1965 c.1
Nationalism : Filipino first.
 • Castro, Fernando
GEN HC 455 C35 1960
Nationalism and Christianity in the Philippines
 • Deats, Richard L.
GEN BR 1260 D4 1967 c.1
Nationalism and social communication : an inquiry into the foundation of nationality
 • Deutsch, Karl W.
GEN JC 311 D43
Nations across the seas
 • Zaide, Gregorio F.
TXT CS 69 Z13 1957
Nations across the seas
 • Zaide, Gregorio F.
TXT CS 69 Z13 1973 c.1
Nations of the world
 • Zaide, Gregorio F.
TXT D 21 Z14 1968
Native Americans of California and Nevada.
 • Forbes, Jack D.
GEN E 78 C15 F6 1969
Native resistance : Philippine cinema and colonialism 1898-1941
 • Del Mundo, Clodualdo
GEN PN 1993.5 P5 D45 1998
Natkenatken ay kali= Different languages GEN PL 6056 N21399 1978
Natkenatken ay kali= Different languages: a phrase book for Central Bontoc
 • Kinsay, Felix
GEN PL 6056 K625n 1981 c.1
Naval aircraft, 1914-1939
 • Casey, Louis S.
GEN UG 1240 C37 1977
Navegantes y conquistadores vascos
 • Diaz-Trechuelo, Maria Lourdes
SPA E 135 B3 D5 1965
Ne'er shall invaders : the major land battles for the reconquest of North Luzon in World War II
 • Nuval, Leonardo Q.
GEN D 767.4 N89 1972
Necessary fictions : Philippine literature and the nation, 1946-1980
 • Hau, Caroline S.
GEN PL 6141 H38 2000
Neely's panorama of our new possessions
 • Neely, Frank Tennyson
GEN DS 684.3 N371 1898
Negosyo : Joey Concepcion’s 100 inspiring stories of small entrepreneurs : tagumpay mula sa kahirapan
 • Concepcion, Joey
GEN HF 5386 G533 2010
Negritos of Zambales
 • Reed, William Allan
GEN DS 666 N4 R44 1905
Negritos of Zambales.
 • Reed, William Allan
GEN GN 671 P5 A2 1904
Negros : historia anecdotica de su riqueza y de sus hombres
 • Varona, Francisco
SPA DS 688 N5 1938
Negros island and Siquijor island (Philippine Series)
 • Allied Forces. Southwest Pacific Area. Geographical Section
RARE UA 995 P6 A4 no.99
Negros Island and Siquijor Island (Philippine Series}.
 • Allied Forces. South West Pacific Area. Allied Geographical Section
RARE UA 995 P6 A4 No.52
Negros Occidental between two foreign powers, 1888-1909
 • Romero, Maria Fe Hernaez
GEN DS 688 N5 R664 1974
Negros Oriental and the Philippine revolution
 • Rodriguez, Caridad Aldecoa
GEN DS 688 N5 R618 1983
Negros Oriental from American rule to the present : a history
 • Rodriguez, Caridad Aldecoa
DS 688 N53 R64 1989 Vol..2 Pt. III
Negros Oriental from American rule to the present : a history
 • Rodriguez, Caridad Aldecoa
DS 688 N53 R64 1989 Vol.2 Pt.1
Negros Oriental from American rule to the present : a history
 • Rodriguez, Caridad Aldecoa
DS 688 N53 R641989 Vol.2 Pt. II
Neither trumpets nor drums : summing up the Cory government
 • Laurel, Salvador H.
GEN DS 687.3 L38 1992
Neletratu a ABK (An ABK in pictures) GEN PL 5671 N32 1981
Nena Saguil
 • Saguil, Nena
GEN ND 1027 S34 1968
NEPA, objectives of protectionism in the Philippines : essays on political economy. GEN HC 451 Q8
Never plan tomorrow : the saga of Bataan Death March and Battle of Corregidor survivors, 1942-1945
 • Petak, Joseph A.
GEN D 805 P6 P48 1991
Never say die
 • Hawkins, Jack
GEN D 811 H39 1961
New dimensions of world history
 • Alweis, Frank
GEN CB 59 A45 1969
New directions for ASEAN : fourth meeting of the Foreign Ministers of the Association of South East Asian Nations Manila, 12-13 March 1971 GEN DS 501.5 A84 1971
New Filipinism : the turning point : state of the nation message to the Congress of the Philippines, 27 January 1969
 • Marcos, Ferdinand E.
GEN DS 686.6 M37 P53 1969 c.1
New green jokes and other colorful ones
 • Balmori, Eric
GEN PN 6222 P6 B35 1990
New guide to Mexico, including Lower California
 • Toor, Frances
GEN F 1209 T65 1960
New hope for the common man : speeches and statements of President Diosdado Macapagal
 • Macapagal, Diosdado
GEN DS 686.6 M2 1963 v.1
New hope for the common man : speeches and statements of President Diosdado Macapagal
 • Macapagal, Diosdado
GEN DS 686.6 M2 A52 1963 v.2
New outline- history of Europe, 1815-1940
 • Littlefield, Henry Wilson
GEN D 359.2 L5 1940
New outline-history of Europe, 1815-1944
 • Littlefield, Henry Wilson
GEN D 359.2 L5 1944
New outline-history of the world since 1914
 • Landman, J.H.
GEN D 427 L3 1951
New Philippines
 • Bustos, Felixberto G.
GEN DS 653.4 N42 1934
New poems in Pilipino
 • Espino, Federico Licsi
GEN PL 6062.1 Es65 1975
New rainbow missionary stories
 • Rudy, Stella M.
GEN BV 2087 R74
New testament fire in the Philippines
 • Montgomery, Jim
GEN BX 7990 I6 M79
New Vicassan's English-Pilipino dictionary
 • Santos, Vito C.
REF PL 6056 S36 1995
New world writing GEN PN 6014 N457 1952
New worlds : maps from the age of discovery
 • Baynton-Williams, Ashley
REF G 1036 B3 2006
New worlds ahead : stories of Tudor and Stuart voyages. GEN G 240 H33 1968
New writing from the Philippines : a critique and anthology
 • Casper, Leonard
GEN PR 9797 C27 1966
New Zealand, Pacific pioneer.
 • Soljak, Philip L.
GEN DU 420 S6 1946
New Zealand.
 • Cameron, William J.
GEN DU 420 C3 1965
News for sale : the corruption of the Philippine media
 • Hofilena, Chay Florentino
GEN P 96 C74 H65 1998
Nga gmilabetlabet = Experiences
 • Andos, Avelina
GEN PL 5525 An248n 1973
Nga hemtahu = Little pilgrim's progress GEN PL 6078.4 N576 1979
Ngadan di latlatoh = Named pictures GEN PL 5725 N576 1982
Ngantoy pengikowan ko shi: Ibaloi Ilocano Pilipino, English = How I'll say it in Ibaloi, Ilocano Pilipino and English: a phrase book for Ibaloi GEN PL 5981 C12824n 1976
Ni Emil ken dagiti Detektib.
 • Hidalgo, Juan S.P.
GEN PR 2797 K155h 1974
Ni Gerry
 • Lazaro, Flora
GEN PL 5752 L457n 1980
Ni Juan Sadut
 • Lazaro, Flora
GEN PL 5752 N577 1980
Ni kurbot dagiti uppat a datdatlag = Kurbot and the magnificent 4 GEN PL 6178.4 N577 1980
Ni tata Pinong nga albularyo = Tata Pinong, the albularyo
 • Aoalin, Trinidad
GEN PL 5752 Ao11n 1980
Ni tata Pinong nga albularyo = Tata Pinong, the albularyo
 • Aoalin, Trinidad
GEN PL 5752 Ao11n 1980
Ni yo kem tutul ukol= Here are some short stories
 • Megwan, Waning
GEN PL 6078.4 K33n 1973
Nick Joaquin's selected stories : three generations, May day eve, summer solstice, difficulties of a diplomat GEN PZ 4 J62se 1966
Night in Manila : (Vicious circuit)
 • Langdon, John
GEN PZ 3 L273n 1953
Night song and other tales.
 • Quirino, Jose A.
GEN PS 9993 Q9 N5 1966
Nihongi; chronicles of Japan from the earliest times to A.D. 697
 • Nihon shoki
GEN DS 851 A2 N53 1956
Nimitz
 • Potter, E. B
GEN V 63 N55 P67 1967
Ninay (costumbres filipinas)
 • Paterno, Alejandro
RARE PQ 8897 P35 N5 1885
Ninay (ugali nang Catalugan)
 • Paterno, Pedro Alejandro
GEN PQ 8897 P35 N5 1908
Nine letters : the story of the 1986 Filipino revolution
 • Baron, Cynthia Sta. Maria
GEN DS 686.62 B37 1986
Nine years to make a difference : the tragically short career of James A. Le Roy in the Philippines
 • Gleeck, Lewis E.
E 664 L47 G54 c1996
Nineteenth annual report of the United States Geological Survey to the Secretary of the Interior, 1897-98: in six parts.
 • Walcott, Charles D.
RARE TN 113 B6 W156 1898
Nineteenth century conditions and the revolution in the Province of Laguna
 • Boncocan, Rhina Alvero
GEN DS 688 L4 B66 2002
Nineteenth century Manila : the world of Damian Domingo
 • Joaquin, Nick
GEN ND 1029 D6 J63 1990
Ninety painless lessons in pilipino for non-tagalogs & foreigners
 • Panganiban, Jose Villa
GEN PL 6053 P33 1967
Niño engkanto : nobelang pambasa
 • Landicho, Domingo G.
TXT PL 6165.4 L234 1979
Nippon in spring : souvenir of the second Filipino students educational party to Japan, 1936
 • De Leon, Esmeraldo E.
RARE DS 821 D46
Nippongo
 • Tunoda, Takesi
GEN PL 679 T75 1944
Niyog
 • Yap, Fe Aldave
TXT PL 6164 Y3 1974
No boundaries
 • Foley, Walter B.
GEN BX 5133 F663n
No byay ni Krischano = the life of Christian : Ibatan pilgrim's progress GEN PL 5571 N6595 1989
No certain weather; a collection of poetry
 • Demetillo, Ricaredo
GEN PR 6007 E4 N6 1956
No manluganta hen PAL = When we ride PAL
 • Baguingan, Gloria ... [et al.].
GEN PL 5559 N6595 1973
No requiem
 • Moriya, Tadashi
GEN D 811 M63 1968
No surrender : my thirty-year war
 • Onoda, Hiroo
GEN D 811 O5613 1974
No surrender : my thirty-year war
 • Onoda, Hiroo
GEN D 811 O5613 1974
Nobel : the man and his prizes
 • Schuck, H. ...[et al.]
GEN AS 911 N7553 1962
Nobelista 75 : panimulang talaan ng mga nobelang Tagalog, 1900-1974
 • Alejandrino, Aida L.
GEN PL 6163.3 Z9 P45 1974
Nocturne for piano and heartstrings and more new stories.
 • Quirino, Jose A.
GEN PS 9993 Q9 N63 1967
Noelses : selected poems in English, Tagalog, Spanish (1985-2005), Ybanag verses co-written with Juanita Ramiscal (2005).
 • Ramiscal, Noel Guivani
GEN PS 9993 R2264 N4 2005
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R5 N51 D4 1970
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R5 N52 D47 2011
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R5 N52 O8 1956
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R5 N52 V35
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R627i 1995
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
GEN PQ 8897 R5 N51 P6 1909
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
GEN PQ 8897 R593 N65 1948
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
SPA PQ 8897 R5 1998
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
SPA PQ 8897 R5 R59 1961
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 C733n 1961 v.4
Noli me tangere
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 R65 R528d 1950
Noli me tangere (el pais de los frailes), novela tagala
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R627e 1886
Noli me tangere (nobela)
 • Rizal, Jose
GEN PQ 8897 R5 N65 M3 1948
Noli me tangere (novela tagala)
 • Rizal, José, 1861-1896
RARE PQ 8897 R5n 1909 vol. 1 & 2
Noli me tangere (novela tagala)
 • Rizal, Jose P.
RIZ PQ 8897 R627n 1909 v.1
Noli me tangere (novela tagala), tomo segundo
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R627 1909 v.2
Noli me tangere : a tagalog novel
 • Rizal, Jose
GEN PQ 8897 R59 N655
Noli me tangere : novela tagala
 • Rizal, Jose
GEN PQ 8897 R5 N5 1949
Noli me tangere : novela tagala
 • Rizal, Jose
GEN PQ 8897 R59 N5
Noli me tangere : novela tagala
 • Rizal, Jose
SPA PQ 8897 R5 N5 1899
Noli me tangere : unexpurgated
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R627u 1956 c.1
Noli me tangere for young readers
 • Rizal, Jose
RIZ PQ 8897 R5 N51 D4 1957 c.1
None more courageous : American war heroes of today
 • Holbrook, Stewart H.
GEN D 769.1 H65 1944
Noong unang panahon TXT PL 5531 P4 1978 c.1
Norah to the rescue : a story of the Philippines
 • Marchant, Bessie
GEN PZ 7 M31 N8 1933
Normal norms, correlations and expectancy tables for six standardized tests for use in predicting success in De La Salle College, School of Engineering, 1954-1961.
 • Marsico, Lewis Gatian
THE LB 3060.7 M372l c1961
North Africa. GEN DT 165 O32 1955
North Borneo
 • Tregonning, Kennedy G.
GEN DS 646.33 T69 1960
North from Malaya : adventure on five fronts
 • Douglas, William O.
GEN DS 518.1 D6 1952
Nosotros, los vascos. Gran atlas historico de euskal herria
 • Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga
SPA G 1021 J67 1995
Nostalgia
 • Trinidad, Chona S.
GEN DS 663 T736 2008 v.1
Nostalgia : unforgettable faces, places and events
 • Trinidad, Chona S.
GEN DS 663 T736u 2010 v.4
Nostalgia in the kitchen : a recollection of old restaurants, endangered recipes and kitchen gadgets
 • Trinidad, Chona S.
GEN TX 945 T736 2008 v.2
Nostalgia: remembering the streets of Manila
 • Trinidad, Chona S.
GEN DS 663 T736r 2009 v.3
Not by might : the Epic of the Philippines
 • Sutherland, William Alexander
GEN LC 3301 U6 S8 1953
Not by power or wealth alone
 • Salonga, Jovito R.
GEN DS 686.6 S175n 2007
Not so long ago
 • Romero, Jose E.
GEN CT 1798 R66 1979
Not the sword : a true story of the courageous people of the Philippines during the Japanese occupation in World War II
 • Hernandez, Juan B.
GEN DS 686.4 H43 1959
Notes in order to familiarize myself with Philippine theodicy : the religion of the Katipunan which is the religion of the ancient Filipinos now being revived by the Association of "Sons of the Country (Katipunan)", the agitator of Philippine Revolution
 • Reyes y Florentino, Isabelo de los
GEN DS 678 D45 1980
Notes on Balangao grammar
 • Shetler, Joanne
GEN PL 5561 S5 1976
Notes on early history of Baguio
 • Forbes, William Cameron
GEN DS 689 B2 F6 1933
Notes on guerrilla war : principles and practices
 • Ney, Virgil
GEN U 240 N4 1961
Notes on Mansaka grammar
 • Svelmoe, Gordon
GEN PL 5956 S93 1974
Notes on Philippine cinema
 • Reyes, Emmanuel A.
GEN PN 1993.5 P5 R48 1989
Notes on Philippine medicinal plants
 • Diguangco, Jose
GEN RS 164 D56 1950
Notes on Philippine mosquitoes, xvi. Genus tripteroides
 • Baisas, F.E.
GEN QL 536 B165 1952
Notes on the dialect geography of the Philippines
 • Pittman, Richard S.
GEN PL 5506 P5 1953
Notes on the New Society of the Philippines
 • Marcos, Ferdinand E.
GEN DS 686.6 M37 A632 1973
Notes on the New Society of the Philippines
 • Marcos, Ferdinand E.
GEN DS 686.6 M37 A632 1973 c.1
Notes on the New Society of the Philippines
 • Marcos, Ferdinand E.
GEN DS 686.6 M37 A632 1973 c.2
Notes on the New Society of the Philippines
 • Marcos, Ferdinand E.
GEN DS 686.6 M37 A632 1976
Notes on the New Society of the Philippines
 • Marcos, Ferdinand E.
GEN DS 686.6 M37 A632 1973
Notes on the Spanish-American war GEN E 714 U59 1900
Nothing but praise
 • Lee, Henry Garnsey
GEN PS 3523 E44 N6 1948
Nothing but praise
 • Lee, Henry G.
GEN PS 3523 E44 N6 1985
Nothing to fear : the selected addresses of Franklin Delano Roosevelt, 1932-1945. GEN E 806 R7445 1946
Notices of the Pagan Igorots in 1789
 • Antolin, Francisco
GEN DS 666 I2 An88
Notices of the Pagan Igorots in 1789 - Part two GEN DS 666 I2An88 1971
Notices of the Pagan Igorots in the interior of the island of Manila
 • Antolin, Francisco
GEN DS 666.2 An88 1988
Notices to mariners issued during 1914 relating to Eastern Archipelago pilot. Pilot I. RARE VK 798 N28 1914
Noticia de los yntieles Ygorrotes en lo interior de la ysla de Manila,de sus minas de Oro, cobre, y su comercio de varias entradas, tintativas, y gastos hechos para pagan su descubrimto y pacificacion
 • Antolin, Francisco
DS 666 I2 A57 1988
Noticias historico-bibliograficas de el teatro en Filipinas, desde sus origines hasta 1898
 • Retana y Gamboa, Wenceslao
SPA PN 2911 R4 1909
Noveleta : bayan ng magdiwang
 • Calairo, Emmanuel Franco
DS 689 N683 C35 c2000
Novena del Dr. Jose Rizal : dedicada a las mujeres Filipina
 • Aglipay, Gregorio Labayan
SPA DS 675.3 D44 1919
Now and at the hour and other short stories
 • Rivera, Aida L.
GEN PL 5539 R49 N6 1957
Now what do I do? : a guide for parents of special children GEN LC 4015 N69 1993
Noynoy : triumph of a people's campaign
 • Villacorta, Wilfrido V.
GEN JQ 1418 V711 2011
Nuestra demanda de libertad. Memorial filipino al Presidente y Congreso de los Estados Unidos. Resumen del problema filipino y exposicion de las actuales condiciones de las islas por la Mision Parlamentaria Filipin
 • Philippine Islands. Parliamentary Mission to the United States, 1922
SPA DS 685 A25 1922a
Nuestra prision en poder de los revolucionarios filipinos cronica de dieciocho meses de cautiverio de mas de cien religiosas del centro de Luzon, empleados en el ministerio de las almas
 • Herrero y Sampedro, Ulpiano
RARE DS 679 H4 1900
Nuestra prision en poder de los revolucionarios filipinos: cronica de dieciocho meses de cautiverio de mas de cien religiosos del centro de Luzon, empleados en el ministerio de las almas
 • Herrero y Sampedro, Ulpiano
RARE DS 679 H4 1900
Nueva Ecija in American times : homesteaders, hacenderos, and politicos
 • Gleeck, Lewis E.
GEN DS 688 G555n 1981 no.33
Nueva vivienda urbana
 • French, Hilary
SPA NA 7110 F73 2006
Nuevo apendice o suplemento a la flora de Filipinas del p. Fr. Manuel Blanco
 • Llanos, Antonio
SPA LB 1050.58 L36 1858
Nuevo compendio teorico-practico de la gramatica inglesa.
 • Duran, C.G.
RARE PE 1129 D948n 1900
Nuevo compendio, teorico-practico de la gramatica Inglesa. Seguindo de un Manual de Conversaciones muy interesants y de uso corriente en sociedad (De suma utilidad para las escuelas)
 • Duran, C. G.
SPA PE 1129 S8 D8 1900
Nuevo diccionario manual Español-Tagalog: para el uso de las escuelas de primera instruccion.
 • Serrano, Rosalio
RARE PL 6056 S47 1872
Number of deaths of soldiers in the Philippines, etc.: Letter from the Secretary of War, transmitting, in response to a resolution of the Senate of May 29, 1900, a statement in regard to the number of deaths of soldiers, volunteer and regular, in the Phil
 • United States. War Department
RARE DS 679 N971u 1900
Nur Mahal
 • Lamb, Harold
GEN PS 3523 A4235 N8 1932
Nur Misuari : an authorized biography
 • Stern, Tom
GEN DS 686.616 M57 S74 2012
Nursery rhymes TXT PN 6110 P4 1968
Nusantara : a history of Indonesia
 • Vlekke, Bernard H.M.
GEN DS 634 V55 1965
Nutrition survey of the Cagayan Valley-Batanes region REF TX 360 P6 C3 1963
NW Luzon (Philippine Series)
 • Allied Forces. Southwest Pacific Area. Geographical Section
RARE UA 995 P6 A4 no.97
O Jo, nu'ca Menibat? Suglung at Iamut deng Piling Amanung Capampangan
 • Balajadia, Oscar M
GEN PL 5993 B35 2011
O'Donnell : Andersonville of the Pacific
 • Olson, John E.
GEN D 805 P6 O48 1985 c.2
O'er oceans and continents with the setting sun
 • Marison, Fiscar
GEN DS 508 M35 1908
O'er oceans and continents with the setting sun
 • Blatter, George John
GEN DS 508 B493 1908
Obispo de Cebu. carta al Gobernador de la paragua D. Felipe Canga-Ar-guelles
 • De Madrigalejos, Romero
SPA BX 880 D46 1881
Obras referentes a America, Filipinas, Japon, China y otros paises que se ofrecen en venta
 • Vindel, Pedro
SPA Z 999 V772 1916
Observations in Asia
 • Grant, Percy Stickney
GEN DS 508 G7 1908
Observations in the Orient: the account of a journey to Catholic mission fields in Japan, Korea, Manchuria, China, Indo-China, and the Philippines / by the Very Reverend James A. Walsh
 • Walsh, James A.
BV 3400 W3 1919
Observations of Mr. Dooley
 • Dunne, Finley Peter
GEN PN 6161 D84 1902
Occupation '42
 • Legarda Jr. , Benito J.
GEN DS 686.4 L497o 2003
Occupation : the later years
 • Legarda, Benito J.
GEN DS 686.4 L497o 2007
Occupied Philippines; the role of Jorge B. Vargas during the Japanese occupation. REF DS 668 P9609 1967 v.12
Ocean outposts
 • Follett, Helen
GEN PZ 9 F724o 1942
Ocean parade; being a tale of hurricanes and some women, good and bad.
 • Michelson, Fritjoff
GEN G 530 M6 1930
Ode to the Pasig River GEN N 8237.8 R58 O34 2006
Odyssey in Southeast Asia
 • Tayag, Renato D.
GEN DS 510.5 T3 1963
Odyssey of a Philippine scout
 • Whitehead, Arthur Kendal
GEN DS 686.4 W5 1989
Odyssey of the islands
 • Taylor, Carl N.
GEN DS 659 T39 1936
OECD at work for environment. GEN HC 79 E5 O743
Oedipus rex oedipus ray (the inside story) : the end of feeling GEN BF 175.5 O33 2001
Of cocks and kites and other short stories
 • Roces, Alejandro R.
GEN PL 5539 R63 O6 1959
Of gold, Spanish conquistadors & Ibaloi generational memory
 • Canilao, Michael Armand P.
GEN GN 855 P6 C163 2011
Of Igorots and independence : two essays
 • Scott, William Henry
GEN DS 666 I2 S36 1993
Of laughter and tears
 • Joaquin, Sarah K.
GEN PN 2918 J620 2007 c.2
Of people and watersheds : lessons in watershed governance in Nueva Viscaya
 • Salvosa, Emmanuel T.
GEN TD 171.5 S186o 2004
Of rice and men
 • Reynolds, Robert Victor
GEN D 805 J3 R5 1947
Of rice and men : the story of Americans under the rising sun GEN D 805 P6 C5 1946
Of war and peace
 • Jose, Regalado Trota
GEN CC 250 P1 J772 2009 pt.2
Of young hearts and high hopes : a collection of poems, essays, and short stories
 • Pimentel, Ramon L.
GEN PL 5531 A6 P649 1917
Off the beaten track : poems from tulaan sa tren 2 GEN PL 6058 Of32 2009
Officers and ladies
 • O'Connor, Richard
GEN PZ 4 O213Of 1958
Official catalogue : Philippine exhibits RARE T 860 G1 P5 1904
Official directory of the House of Representatives, 1958-1961. RARE KPM 11 O32 1958
Official directory of the Republic of the Philippines REF JQ 1424 O45 1947
Official history of the operations of the 13th Minnesota Infantry, U.S.V., in the campaign in the Philippine Islands
 • Tew, Martin E.
GEN E 726 C7 T65 1889
Official program of the inauguration of the Commonwealth of the Philippines and the induction into office of Manuel L. Quezon and Sergio Osmeña, Nov. 15, 1935
 • Philippines (Commonwealth). Inauguration Committee.
GEN DS 686.3 A54 1935
Official roster of officers & employees in the Civil Service of the Philippine Islands, July 1, 1923
 • Philippines. Bureau of Civil Service.
GEN JQ 1321 P55 1921
Official roster of officers and employees in the civil service of the Philippine Islands, July 1, 1923.
 • Philippines. Bureau of Civil Service.
RARE JQ 1321 P552o 1923
Og - ocod ad sangad - om ya adwani = Stories of long ago and today
 • Collod, Magdalena
GEN PL 6056 C6981o 1975
Og guksugan glihalan dia ni Isus kiristu nok sinulat ni Markos GEN PL 5525 Og34 1971
Og tubig, bololaga' sog mokodag = Water, its value for the sick GEN PL 5525 Og34 1990
Og-anad ki to mgo Inikagihan : four language phrase book GEN PL 5955 Og1 1983
Ogbasa ki = Let's read GEN PL 5955 O34 1984
Ogbasa kinow 2 = Let's read Ata Manobo of Davao primer 2
 • Hartung, Patricia
GEN PL 5955 H34o 1970 Bk.2
Ogbasa kinow = Let's read
 • Hartung, Patricia
GEN PL 5955 H34o 1975
Ogsugud ki to pagbasa = Let's begin reading GEN PL 5955 Og8 1983
Old glory and the gospel in the Philippines; notes gathered during professional and missionary work, by Alice Byram Condict.
 • Condict, Alice Byram
SPA DS659 .C74 1902
Old Manila
 • Zaragoza, Ramon Ma.
GEN DS 689 M2 Z37 1990
Old religious art of Panay
 • Tiongco, Jose B.
GEN N 7981 P3 T56 1981
Old Shanghai : a lost age
 • Wu, Liang
GEN DS 796 S257 W8 2001
Old soldiers never die : the life of Douglas MacArthur
 • Perret, Geoffrey
GEN E 745 M3 P42 1996
Old thoughts in new ideas : state conservation measures, development and livelihood on Palawan Island
 • Dressler, Wolfram Heinz
GEN SD 652 D74 2009
Old ties and new solidarities : studies on Filipino communities GEN DS 664 O43 2000
Olvidon and other stories
 • Jose, F. Sionil
GEN PL 5539 J67 O4 1988
On active service in peace and war.
 • Stimson, Henry L.
GEN E 748 S883 A3 1948 c.1
On being Mellie : a pictorial biography of Amelia Romero-Ablaza
 • Silvestre, Jojo
GEN CT 1798 A25 2010
On good ground : missionary stories from the Philippines
 • Lynip, G. Louise
GEN BV 3380 L9 1946
On just grounds GEN HD 1333 O58 2005
On the Cordillera : a look at the peoples and cultures of the Mountain Province
 • Scott, William Henry
GEN GN 671 P5 S368 1969
On the edge of heaven : our story
 • Ilusorio, Erlinda Kalaw
GEN CT 1797.5 I47 I47 2001
On the edge of survival: saga of a young World War II survivor in the Philippines
 • Zarandin, Jesus F.
GEN PL 5539 Z37 2009
On the good side of history : the Alpha Phi Beta story, 1939-2009
 • Navarro, Nelson A.
GEN LA 1298.7 N38 2010
On the road to tomorrow : kabalikat PALMA infrastructure program GEN TA 113 P5 R63 2009
On the road to tribal extinction : depopulation, deculturation, and adaptive well-being among the Batak of the Philippines
 • Eder, James F.
GEN DS 666 B28 E34 1993
On the scene : the Philippine Press coverage of the 1986 revolution GEN DS 686.62 On8 1987
On the trail of Dominican engineers, artists & saints in the Cagayan Valley & Batanes
 • Hornedo, Florentino H.
GEN BX 1659 H7839o 2002
On the trail to freedom : people, places, and events of the Philippine revolution : a historical adventure on the centennial freedom trail : Laguna, Manila, Cavite, Batangas, and Bulacan GEN DS 678 O58 1998
On the way of truth
 • Sin, Jaime L.
BX 879 S46 05 1999
On their own : midwifing a post-colonial Philippine-American relationship
 • Gleeck, Lewis E., Jr.
GEN DS 673 U6 G54 1998
On to Delhi! : devoted to the Indian independence movement. RARE DS 481 On5811 1944
Onassis.
 • Frischauer, Willi
GEN HE 735 F7 1968
Once in the first times : folktales from the Philippines
 • Sechrist, Elizabeth (Hough)
GEN GR 325 S4 1949
Once upon a hilltop.
 • Escoda, Isabel Taylor
GEN PS 9993 E78 O53 1968
Once upon a time
 • Laya, Juan Cabreros
TXT PE 1121 L422 1952
One came back : the Magsaysay tragedy
 • Mata, Nestor
GEN DS 686.6 M3 M38 1957
One damned island after another
 • Howard, Clive
GEN D 790 H7 1946
One family since ancient times : a compilation of materials on ancient relations between Filipinos and Southern Chinese GEN DS 740.5 O58o 2002
One hundred letters of Jose Rizal to his parents, brother, sisters, relatives
 • Rizal, Jose
GEN DS 675.8 R59 A45 1959
One hundred men who moved the world : character sketches of the greatest creative forces of history.
 • McCabe, Joseph, 1867-1955
RARE CT 101 M25 v.1
One hundred men who moved the world : character sketches of the greatest creative forces of history.
 • McCabe, Joseph, 1867-1955
RARE CT 101 M25 v.3 Section B
One last look around
 • Lee, Clark
GEN DS 508 L4 1947
One queen's road central : the headquarters of Hongkong Bank since 1864
 • Lambot, Ian
GEN NA 6245 C62 L36 1986
One rainbow for the duration
 • Fruto, Ligaya Victorio
GEN PZ 4 F495on 1976 c.1
One week in the Philippines : November 1897
 • Bellessort, Andre
GEN DS 678 B44 1987 c.1
One with you : a tribute to Filipino SVDs in foreign mission GEN BV 2300 S6 O54 2000
One woman's liberating : the life and career of Estefania Aldaba-Lim.
 • Joaquin, Nick
GEN DS 686.6 L55 J63
One world, old and new : an integrated course in the social studies, grade VI
 • Agoncillo, Teodoro A.
TXT D 22 A27 1955
One year of erapnomics : the Philippine economy recovers from the Asian crisis
 • Villegas, Bernardo M.
GEN HC 455.6 V55 1999
One year of the New Society GEN DS 686.5 O54 1973
Ongpin stories
 • Laurel, R. Kwan
GEN PL 5539 L378o 2008
Onpachongun tako nan kali asnan manokatan tako asnan letra 2 = Let's compare words by changing a letter : an easy reader in E.Bontok
 • Fukuda, Takashi... [et al.].
GEN PL 6056 F9558o 1978
Onstage and offstage
 • Edades, Jean G.
GEN PN 3191 P5 E3 1983
Operaciones de contraguerrilla; la experiencia Filipina
 • Valeriano, Napoleon D.
SPA U 240 V13
Operaciones de la Guerra de 1898 : una revision critica
 • Rodriguez, Agustin R.
SPA E 717 R63 1998
Opus Dei : an investigation into the powerful, secretive society within the Catholic Church
 • Walsh, Michael J.
REF BX 819.3 W34 2004
Orakulo ng kapalaran, pag-ibig at buhay: mga sagisag at katangiang taglay ng mga hugis ng mukha, mga kamay o palad, mga nunal, mga pamahiin, mga araw at buwan ng kapanganakan, mga panaginip at ang kanilang mga kahulugan at mga lihim ng kalikasan. GEN BF 1868 T7 1949
Orchidiana Philippiniana
 • Valmayor, Helen Layosa
GEN QK 495 O64 V34 1984 v.1
Orchidiana Philippiniana
 • Valmayor, Helen Layosa
GEN QK 495 O64 V34 1984 v.2
Orden general no. 16 de la extinta junta reguladora de Tarifas : con las modificaciones hechas por la junta de utilidades publicas SPA HE 587 A85 1925
Ordinary poems
 • Ayala, Tita Lacambra
GEN PL 5539 L115 1967
Ore deposits of the Philippine mobile belt
 • Gervasio, F.C.
TN 263 G329 1973
Organizing for democracy : NGOs, civil society, and the Philippine state
 • Silliman, G. Sidney
GEN JQ 1416 O74
Oriental America and its problems
 • Noyes, Theodore W.
GEN DS 685 N7 1903 c.1
Oriental and Asian bibliography : an introduction with some reference to Africa
 • Pearson, J.D.
REF DS 32.8 Z9 P32 1966
Oriental ceramics discovered in the Philippines.
 • Locsin, Leandro
RARE NK 4161 L6
Oriental cooking in the American kitchen
 • Rejonis, Dahli A.
GEN TX 724.5 A1 R279 1978
Oriental history
 • Zafra, Nicholas
GEN DS 511 Z18 1952
Oriental history
 • Zaide, Gregorio F.
GEN DS 511 Z19 1971
Oriental history for Philippine high schools
 • Capino, Diosdado G.
GEN DS 513 C172 1953
Origen e historia del Jardin Botanico y de la escuela de Agricultura de Filipinas
 • Garcia Lopez, Rafael
SPA S 539 P6 C3 1872
Origenes de la imprenta Filipina : investigaciones historicas, bibliograficas y tipograficas
 • Retana, W. E.(Wenceslao Emilio)
RARE Z 186 P5 R3 1911 c.1
Origenes y causas de la revolucion Filipina
 • Alvarez Guerra, Juan
SPA DS 678 A48
Origin myths among the mountain peoples of the Philippines
 • Beyer, Henry Otley
GEN GR 325 B49 1913
Origin of the Malayan Filipinos
 • Saleeby, Najeeb M.
GEN DS 666 M7 S25 1912
Origin of the myth
 • Constantino, Renato
GEN DS 679 C68
Origins and rise of the Filipino novel : a generic study of the novel until 1940
 • Mojares, Resil B.
GEN PL 5535 M729o 1983
Origins of the Philippine Republic : extracts from the diaries and records of Francis Burton Harrison
 • Harrison, Francis Burton
GEN DS 686.2 H37 A33 1974
Orion's belt and other writings.
 • Abad, Gemino H.
GEN PS 9993 A15 O75 1996
Orphans of the Pacific : the Philippines
 • Horn, Florence
GEN DS 655 H65 1941 c.1
Orthodoxy and history in the Muslim Mindanao narrative
 • Abinales, Patricio N.
GEN DS 688 M2 A2 2010
Osmeña lubasang lider
 • Villamor, Cayetano M.
GEN DS 686.2 O85 V56 1950
Our boys in the Philippines : a pictorial history of the war and general views of the Philippines, the natives, industries, habits, etc. RARE DS 684.3 R7 1899
Our campaign for independence from Taft to Harrison (1901-1921)
 • Palma, Rafael
GEN DS 685 P35 1923
Our challenging world
 • Cay, Nila Barlaan
TXT PS 9992 C3 1977
Our country and its industries.
 • Guzman, Gonzalo
GEN HC 455 G89 1940
Our country and our people
 • Avanceña, Marcela V.
TXT LB 1584 A95 1965
Our country in peace and in war
 • Mabie, Hamilton Wright
RARE E 179 M137 1899
Our country's defensive forces in war and peace. The United States army and navy; their histories, from the era of the revolution to the close of the Spanish-American war; with accounts of their organization, administration, and duties.
 • Wagner, Arthur L.
RARE UA 23 W13 1899
Our country's flag and anthem
 • Baja, Emmanuel Agrava
GEN CR 115 P6 B3 1928
Our country, one people
 • Gutierrez, Esperanza... [et al.].
TXT LB 1584 G88 1994
Our delegates to the constitutional assembly GEN JQ 1315 O87 1935
Our economy, what can be done : a casual study on the strategy and methods for attaining the Filipinos
 • Laurel, Jose P.
GEN HC 453 L373 1956
Our family
 • Rances, Beatrice M.
TXT PS 9992 R35 1976
Our Far Eastern assignment
 • Morley, Felix
GEN DS 518 M6 1926
Our fighters for freedom : from Mactan to Bataan
 • Batungbacal, Jose
GEN DS 653.7 B32 1951
Our folkways
 • Koering, Ursula
TXT DS 663 M2 1955 c.1
Our friends
 • Bacaltos, Frances Gwen
TXT PS 9992 B23 1977
Our friends of the flower world
 • Quisumbing, Eduardo A.
GEN QK 368 Q85 1937
Our future in Asia
 • Smith, Robert Aura
GEN DS 518.8 S5 1940
Our God-given country
 • Ella, Zosimo C.
TXT PE 1127 S4 E153 1957
Our government : what it is doing for us GEN JQ 1315 A57 1940
Our happy days TXT PE 1130 P49 1975
Our home
 • Casteño, Paulina M.
TXT PE 1117 C298 1953
Our island empire : a handbook of Cuba, Porto Rico, Hawaii, and the Philippine Islands
 • Morris, Charles
GEN F 970 M87 1899
Our islands and their people as seen with camera and pencil. RARE F 970 O54 1899 v.1
Our islands and their people as seen with camera and pencil. RARE F 970 O54 1899 v.2
Our jungle road to Tokyo
 • Eichelberger, Robert L.
GEN DS 769.26 8th E35 1950
Our literary matriarchs, 1925-1953 : Angela Manalang Gloria, Paz M. Latorena, Loreto Paras Sulit, and Paz Marquez Benitez
 • Zapanta Manlapaz, Edna
GEN PS 9992.2 M366 1996
Our living past : the Philippines from 250,000 B.C. to 1521 A.D.
 • Jocano, F. Landa
GEN GN 855 P5 J6 1963 c.1
Our moral code in the light of Bushido
 • Verzosa, Paul Rodriguez
GEN BJ 1595 V5 1940
Our national food production campaign. GEN HD 9016 P52 A5 1949
Our naval war with Spain : including battles on sea and land containing a graphic account of the destruction of battleship "Maine;" Dewey's great victory at Manila... to which is added a full account of the conquest of Spain in America naval battles of th
 • Young, James Rankin
GEN E 715 Y686
Our navy or fighting ships and picturesque Spain, Cuba and the Philippines
 • Endacott, G. B.
GEN VA 59 O93 1898
Our neighbors
 • Juanson, Ceferina G.
TXT PS 9992 V531 1977
Our new possessions : a graphic account, descriptive and historical, of the tropic islands of the sea which have fallen under our sway ...
 • White, Trumbull
GEN F 970 W59 1898
Our new possessions : a graphic history and description of the Philippines, Puerto Rico, Cuba and the Hawaiian Islands
 • White, Trumbull
GEN F 970 W58 1898
Our own choruses
 • Abejo, Maria Rosalina
GEN M 1495 A24 O9 1964 v.4
Our Pacific neighbours.
 • Harper, Norman D.
GEN DU 22 H29 1960
Our pattern of islands : Philippine textile exhibition.
 • Respicio, Norma A
GEN NK 8981 A1 R47 2003
Our people and neighbors
 • Mell, Conception Delfin
TXT PE 1130 M44 1965
Our Philippine problem : a study of American colonial policy
 • Willis, Henry Parker
GEN DS 685 W73 1905
Our Philippines and her neighbors
 • Tangco, Crisanta G.
TXT PE 1130 T15 1965 c.1
Our presidents : profiles in history
 • Merritt, J.V.
GEN DS 653.7 M4 1962
Our pride and glory : forty years of Xavier School GEN LG 221 O93 2006
Our province TXT PS 9992 V533 1973
Our responsibilities toward our cultural minorities : privileged speech REF DS 323.1 Ut80 1963
Our rich heritage : a Philippine school reader
 • Alip, Eufronio M... [et al.].
GEN PL 5535 A146o 1954
Our rights, our victories : landmark cases in the Supreme Court
 • Vitug, Marites Dañguilan
GEN KPM 1750 V836 2011
Our stand on North Borneo issue
 • Marcos, Ferdinand E.
GEN DS 687.22 A5 1968
Our strategy for survival
 • Rodriguez, Filemon C.
GEN HN 716 R63 1971
Our struggle for power.
 • Rodriguez, Filemon C.
GEN HC 455 R618 1967 c.1
Our time has come : the goals we set ourselves to obtain for our people are now within our reach
 • Ramos, Fidel V., 1928-
GEN DS 687.4 R175o 1996
Our times; the United States, 1900-1925 ...
 • Sullivan, Mark
GEN E 741 S9 1926
Our treaty with Japan
 • Laurel, Jose P.
GEN JX 1576 Z6 L3 1961
Our unfinished revolution
 • Macapagal, Diosdado
GEN DS 686.6 M24 A5 1964 v.3
Our university : after a hundred years.
 • Alvarez, Oscar
GEN LG 979 A1 A48 2008
Our war time impressions; souvenir of the fourth Filipino Students Educational Party to Japan, 1938 GEN DS 810 F35 1938
Ours must be a nation of an empowered people : the inauguration of President Fidel V. Ramos [and] Vice President Joseph Estrada : the commemorative inaugural book GEN DS 686.626 R34 O87 1993
Ours to share.
 • Montemayor, Jeremias U.
GEN HN 711 M6 1966
Out in '45, if we're still alive
 • Magnuson, Frieda
GEN D 805 P6 M34 1984
Out of me
 • Dela Cruz, Rai Philomathes M.
GEN PL 5531 P5 D33 1965
Out of the barrel of a gun
 • Kormendi, Joseph
GEN DS 778 M3 S548
Out on the rim
 • Thomas, Ross
GEN PS 3570 H58 O9 1987
Outline and exercises of the balarila (simplified grammar). Mga tulong sa pag-aaral ng balarila(balangkas at mga pagsasanay) GEN PL 6053 Ou94 1946
Outline of labor laws & social legislation
 • Nolledo, Jose N.
GEN KF 5624.4 N38 1969
Outline of Philippine government
 • Zaide, Gregorio F.
GEN DS 656 Z3 1970
Outline of Philippine history
 • Zaide, Gregorio F.
GEN DS 668 Z13h 1968
Outline of Philippine mythology
 • Jocano, F. Landa
GEN GR 325 J63 1969
Outline review of Philippine archaeology by islands and provinces
 • Beyer, Henry Otley
GEN GN 855 P5 B39 1949
Outline review of Philippine archaeology by islands and provinces
 • Beyer, Henry Otley
GEN GN 855 P5 B39 1949
Outline-history of Latin America
 • Wilgus, Curtis
GEN F 1410 W57 1943
Outside the walls
 • Savary, Gladys
GEN D 802 Sa93 1954
Outstanding Filipino short plays GEN PL 5534 F662o 1961
Over and above our Pacific
 • Parr, Charles McKew
GEN DU 22 P3 1941 c.1
Over seas : U.S. Army maritime operations 1898 through the fall of the Philippines
 • Gibson, Charles Dana
GEN UC 323 G5323 2002
Over seventy-five years of Philippine-American history : the Army and Navy Club of Manila
 • Gleeck, Lewis E.
GEN DS 685 G637 1976
Overpopulated Filipinos
 • Ang, Armando
GEN HB 871 An41o 2009
Overseas America; our territorial outposts.
 • Reid, Charles F.
GEN E 744 H43 1942
Overseas Filipino workers turned entrepreneurs : breaking stereotypes, re-defining paradigms
 • Santiago, Joseph Sedfrey S.
GEN HD 2346 Sa59 2009
Oxford English picture dictionary= Diksyunaryong isinalarawan, English, Pilipino
 • Parnwell, E.C.
TXT PL 6056 P37 1985
O’Donnell, Andersonville of the Pacific
 • Olson, John E.
GEN D 805 P6 O44 1985
P. Juan Manuel Tombo : parroco humanista, misionero en Filipinas
 • Gonzalez Cuellas, Tomas
SPA BX 2946 T6 G66 1990
Pa'ubos nat kiyabit-kabit nga panurat GEN PL 6071 P111 1986
Paagi ya ta pagsulat ta kagayanen = How to write Kagayanen GEN PL 5827 P112 1982
Paano magbasa ng panitikang Filipino : mga babasahing pangkolehiyo GEN PL 6141 P11 2000
Pablo Picasso
 • Jaffe, Hans Ludwig C.
GEN N 6853 P5 J3413 1996
Pabulang Pilipino : mga ibon
 • Guzman, Gloria Villaraza
GEN PN 989 P5 G89 1977
Pacific charter : our destiny in Asia
 • Abend, Hallett
GEN D 829 E2 A2 1943
Pacific history stories.
 • Wagner, Harr
GEN F 851 W13 1896 v.1
Pacific island : bastions of the United States.
 • Wiens, Herold J.
GEN DU 30 W54 1962
Pacific Islands : the Spanish legacy GEN DU 65 P28 1998
Pacific Islands in war and peace.
 • Keesing, Marie M.
GEN DU 29 K26 1944
Pacific microphone
 • Dunn, William J.
GEN D 799 P16 D86 1988
Pacific onslaught 7th Dec. 1941/7th Feb. 1943
 • Kennedy, Paul
GEN D 767 K43 1972
Pacific pandemonium : the true story of the battle and fall of Corregidor and its men of destiny
 • Sheya, Mel
GEN D 767.4 S45 1950
Pacific plant areas
 • Steenis, Cornelis Gijsbert Gerritt
REF QK 471 Z9 S8 1963
Pacific rims : beermen ballin' in flip-flops and the Philippines' unlikely love affair with basketball
 • Bartholomew, Rafe
GEN GV 885.8 P6B37 2010
Pacific sea shells : a handbook of common marine molluscs of Hawaii and the South Seas
 • Tinker, Spencer Wilkie
GEN QL 428.5 A1 T5 1952
Pacific storm : dispatches on Pacquiao of the Philippines.
 • Trinidad, Recah
GEN GV 1132 P34 T74 2006
Pacific sweep : the 5th and 13th fighter commands on World War II
 • Hess, William N.
GEN D 790 H48 1974
Pacific victory 1945
 • Driscoll, Joseph
GEN D 767 D7 1944
Pacific war diary : 1942-1945
 • Fahey, James L.
GEN D 773 F24 1963 c.1
Pacific war diary : 1942-1945
 • Fahey, James L.
GEN D 773 F24 1963 c.2
Pacifico
 • Shearer, William B.
GEN PZ 3 S5394Pa 1926
Pacto de sangre GEN DS 674.4 P33 2003
Padre Pinong : first Filipino cardinal 1908-1973 GEN BX 4705 S327 P136 2008
Padre, and other stories
 • Virtusio, Romeo P.
GEN PL 5539 V819 1917
Paete : bayang masining, bayang Pinoy
 • Africano, Cornelio T.
GEN DS 689 P2 A258p 2003
Paete : being an informal narration of the life and labors, joys and sufferings of the people
 • Quesada, Eugenio C.
GEN DS 689 P2 Q5 1956 c.1
Paete : sketchbook of a Filipino town : Manuel Dailo Baldemor
 • Duldulao, Manuel D.
GEN NC 905 B24
Pag-aklas, pagbaklas, pagbagtas : politikal na kritisismong pampanitikan
 • Tolentino, Rolando B.
GEN PL 6061 T575 2009
Pagalagadan ken panaglalasin daguiti aggapu ditoy Filipinas a maipan: idiay Exposicion a panglaglaguip iti pannakagatang ti Luisiana a marambakanto idiay San Luis, Estados Unidos, inton 1904. RARE NX 420 P14 1903
Paging Datu Kalantiaw in the new province of Aklan
 • Alba, Digno
GEN DS 674.9 K3 A4 1956
Paglawig ng panahon.
 • Guzman, Gloria V.
GEN PL 6165.4 G89 P35 1998
Pagpamatud ni Tariri GEN PL 5661 P149 1981
Pagpodi ni Dumaget = Praise of Dumaget GEN PL 5661 P149 1971
Pagsalunga : piniling kuwento at sanaysay.
 • Sicat, Rogelio
GEN PL 6165.4 S59 P34
Pagsanjan in history and legend
 • Zaide, Gregorio F.
GEN DS 689 P33 Z35 1975 c.1
Pagsasatubuanan : poetikang Bikolnon
 • Chancoco, Jose Jason
GEN PL 6180.6 C454p 2008
Pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at Feliza : na nagtuturo ng mabuting kaugalian
 • De Castro, Modesto
GEN PL 5548.3 D43 U7 1902
Pagsusulatan nina Rizal at Blumentritt, 1886-1896
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 P185b 1963 v.2 Bk.2
Pagtatalumpati at pagmamatuwid
 • Alejandro, Rufino
GEN PL 6061.6 A125 1970
Paintings of twelve Philippine women : Christian, Mohammedan and Pagan
 • Amorsolo, Fernando C.
N/A
Pakikipagsulatan ni Rizal sa kanyang mga kasambahay, 1876-1896
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 P185k 1962 v.2 Bk. 1&2
Pakikipagsulatan sa iba't ibang tao
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 R5 A52 1992
Pakikipagsulatan sa mga kasama niya sa pagpapalaganap
 • Rizal, Jose
RIZ DS 675.8 P185i 1961 v.2
Pakistan : a political study
 • Callard, Keith
GEN JQ 542 C3
Palabas : essays on Philippine theater history
 • Fernandez, Doreen G.
GEN PN 2911 F47 1996
Palacio de Malacañang : 200 years of a ruling house
 • Joaquin, Nick
GEN DS 689 M5 J574 2002
Palatitikang kayumanggi : ang tunay na sulat ng lahi
 • Canseco, Mariano D.
GEN PL 6052 C345 1966
Palau Micronesia : dive sites, history & culture GEN GV 838.673 P172 2007
Palau Micronesia : dive sites, history & culture GEN GV 838.673 P3 P35 2001
Palawan at the crossroads GEN HN 720 P23 P3 1996
Palawan Province (Philippine Series) : appendices and photographs
 • Allied Forces. Southwest Pacific Area. Geographical Section
RARE UA 995 P6 A4 v.2 no.103
Palawan Province (Philippine Series) : text and maps
 • Allied Forces. Southwest Pacific Area. Geographical Section
RARE UA 995 P6 A4 v.1 no.103
Palawan's fighting one thousand
 • Manlavi, Diokno R.
GEN DS 686.4 M36 1976
Palayok : Philippine food through time, on site, in the pot.
 • Fernandez, Doreen G.
GEN GT 2853 F363p 2000
Palenque.
 • Ruz, Alberto
GEN F 1435 R94
Pall hanging over Manila and other poems.
 • Aguilar, Mila D.
GEN PS 9993 A284 A17 1984
Palm sago : a tropical starch from marginal lands
 • Ruddle, Kenneth... [et al.].
GEN TP 416 S3 P34 1978
Palm tree and pine : stories of the Philippine Islands
 • Eberle, Edith
GEN BV 3380 E3 1927
Palmer's new manual of short hand. Keyed exercises.
 • Palmer. Edwin M.
RARE Z 56 P17 c1895
Pamanaraan: writings on Philippine heritage management
 • Zerrudo, Eric B.
GEN DS 663 Z54 2008
Pamatiyan sa Magindanawn = Headings in Magindanaon = A folktale book in Magindanaon
 • Magindanon Writers Workshop
GEN PL 5913 M194 1981
Pambansang balarila ng wikang pambansa
 • Sebastian, Federico B.
TXT PL 6054 S4 P25 1946
Pampaaralang balarila
 • Edroza, Genoveva D.
TXT PL 6054 E14 1950
Pampaaralang balarila
 • Edroza, Genoveva D.
TXT PL 6054 E14 1967
Pampaaralang balarila ng wikang pambansa
 • Sebastian, Federico B.
TXT PL 6054 P25 1965
Pampaaralang balarila ng wikang pambansa
 • Sebastian, Federico B.
TXT PL 6054 S4 P25 1956
Pan-Pacific who's who : an international encyclopedia of biography REF DU 29 P25
Panagimpan = A dream of the past
 • Gonzalez, Jose A.
GEN PL 5548.4 G65 P3 1957
Panahon ng digma : tatlong maikling dula
 • Florentino, Alberto S.
GEN PL 5548.4 F45 P3 1973
Panahon ng Hapon : sining sa digmaan, digmaan sa sining : studies on Philippine art and society, 1942-1945 GEN PL 6161 P33 1992
Panambal nin mawmasakit = Treatment of sickness
 • Houck, Charlotte
GEN PL 6024.595 H812p 1973
Panan-og ka boog GEN PL 6189 P1918 1959 c.1
Pananaw : viewing points on Philippine history and culture
 • Torres, Jose Victor Z.
GEN DS 663 T677 2000
Panauagan sa may bahay, na paghahandugan ng toua at ligayang ninanasa na caraniuang gamitin..
 • Magboo, Nemesio
RARE HQ 1121 M189p
Panay (Philippine Series)
 • Allied Forces. Southwest Pacific Area. Geographical Section
RARE UA 995 P6 A4 no.101
Panay guerrilla memoirs
 • Salvador, Maximo G.
GEN DS 686.6 A2 Sa38 1974 c.1
Pandoy na ku matsa! = I know how to read now GEN PL 6018 P189 1987
Pangasinan dictionary
 • Benton, Richard Anthony
REF PL 6015 B4 1971
Pangasinan grammar
 • Fidel of Amurrio
GEN PL 6015 A6 F448 1970
Pangasinan, 1572-1800
 • Cortes, Rosario Mendoza
GEN DS 688 P3 C67 1974 c.1
Pangasinan, 1572-1800
 • Cortes, Rosario M.
GEN DS 688 P3 C67 1991
Pangasinan, 1801-1900 : the beginnings of modernization
 • Cortes, Rosario M.
GEN DS 688 P22 C64 1990
Pangasinan, 1901-1986 : a political socioeconomic and cultural history
 • Cortes, Rosario M.
GEN DS 688 P22 C65 1990
Pangasinan-English; English-Pangasinan language dictionary
 • Jovellanos, Mel V
REF PL 6015 Z5 J68
Pangasinan: 1572-1800
 • Cortes, Rosario Mendoza
GEN DS 688 P3 C67 1975
Pangitain at iba pang mga tula
 • Alejandro, Rufino
GEN PL 6165.4 A34 P15 1948
Pangluod sa gugma
 • Quimco, Veridiano
GEN PL 5649 Z77 Q65
Pangulong Erap : biograpiyang sosyopulitikal at pangkalinangan ni Joseph Ejercito Estrada
 • Salazar, Zeus A.
GEN DS 687.52 S25 2005 v.1
Pangutaran - Pilipino - English phrase GEN PL 6021 P191 1979
Panhabiin kanan kapagkatupa mo = A phrase book for Ayta Mag-anti GEN PL 5550 P191 1988
Panimulang aklat
 • Calma, Ursula E.
TXT PL 6055 P35 C24 1948 c.1
Panitikan ng Pilipinas
 • Panganiban, J. Villa
TXT PL 6141 P32 1954 c.1
Panitikan para sa mataas na paaralan
 • Dangalio, Policarpio G.
TXT PL 6153 D35 1951
Panitikang Pilipino: bago dumating ang mga kastila hanggang sa himagsikan sa mga Amerikano
 • Pineda, Getrudes K.
TXT PL 6141 P55 1972
Panorama : nuevo libro manuscrito que trata de la naturaleza y la civilizacion
 • Bastinos, Julian
SPA D 57 B37 1898
Panorama of literature for Filipinos
 • Carunungan, Celso AI.
TXT PN 6014 P25 C37 1966
Panseb pa' na mge etew = People who got fooled
 • Wrigglesworth, Hazel
GEN PL 5752 W9301p 1969 c.1
Pantyon : ilang pamahiin, tradisyon, at kuwento ng paglilibing sa Kabite.
 • Lubang, Jeffrey Alfaro
GEN GT 3281 C39 L83 2007
Panukala sa pagkakana nang Republika nang Pilipinas: mey pahintulot ang gobierno.
 • Mabini, Apolinario, 1864-1903
RARE DS 682 M112p 1898
Panukalang patnubay sa pagtuturo ng Pilipino sa unang baitang
 • Philippines. Bureau of Public Schools
GEN LG 994 P4 1965
Panun i kapenggamit sa taw a pedtagudu? = How to treat with diarrhea
 • Bartschi, Ibrahim G.
GEN PL 95511 B287p 1992
Paombong : its history and people
 • Galman, Mario I.
GEN DS 689 P36 G34 1977
Papaya marketing
 • Javier, M.V.
REF HD 9016 P5 P49 1973 no.12
Paper art: 173 international artists.
 • Tschacher, Helene
GEN NB 1270 T7829p 2009
Paper chase
 • Kennedy, John F.
GEN PS 3521 P2 1956
Papers and proceedings of the First National Conference of Government Training Officers on education and training of public servants for effective administration. GEN HF 5549.5 T7 N38 1957
Papers in demography and public administration
 • Hawley, Amos H.
GEN HB 3649 H3 1954
Papers in Mindanao ethnography. GEN GN 671 P5 M5 1979
Papers in Philippine linguistics, no.3 REF PL 5506 P38 1970 no.3
Papers of the Michigan Academy of Science Arts and letters Vol. XXVI GEN AS 30 M478 1941
Papers on early Southeast Asian history GEN DS 503.4 J3 1964
Papers, addresses and other writings of Manuel Roxas
 • Roxas, Manuel
RARE DS 686.6 R6 A5 1954 v.2
Papers, addresses and other writings of Manuel Roxas.
 • Roxas, Manuel A., 1892-1948
RARE J 663 N3 1954 v.1
Papineau's guide to Asian lands of tropical beauty REF DS 504 P198 1971
Parade of the dead : a U.S. Army physician’s memoir of imprisonment by the Japanese, 1942-1945
 • Bumgarner, John R.
GEN D 805 J3 B82 1995
Paragons : 23 CEOs on corporate ethics GEN HD 60 P27 2001
Paralelo entre la conquista y dominacion de America y el descubrimiento y pacificacion de Filipinas
 • Fernandez Arias, Evaristo
SPA E 120 F47 1893
Paratrooper! : the saga of U.S. Army and Marine parachute and glider combat troops during World War II
 • Devlin, Gerard M.
GEN UD 483 D48 1979
Pareng Barack : Filipinos in Obama's America
 • Pimentel, Benjamin
GEN E 901.1 P649p 2008
Parent University's the Pinoy parent : practical lessons for Filipino parents
 • Mañalac, Ting Pantoja
GEN HQ 755.8 M345a 2000
Parent University's the Tsinoy parent : a guide to raising Chinese children in the Philippines
 • Mañalac, Ting Pantoja
GEN HQ 755.8 M345b 2000
Parnaso Filipino
 • Martin de la Camara, Eduardo
SPA PQ 8850 M3
Parnasong Tagalog : katipunan ng mga piling tula mula kina Huseng Sisiw at Balagtas hanggang sa kasalukuyang panahon ng pamumulaklak at pagkaunlad
 • Abadilla, A. G.
GEN PL 6062.1 Ab14 1949
Parnasong Tagalog : katipunan ng mga piling tula mula kina Huseng Sisiw at Balagtas hanggang sa kasalukuyang panahon ng pamumulaklak at pagkaunlad GEN PL 6062.1 Ab14 1973
Parnasong Tagalog; katipunan ng mga piling tula mula kina Huseng Sisiw at Balagtas hang-gang sa kasalukuyang panahon ng pamumulaklak at pagkaunlad
 • Abadilla, Alejandro G.
GEN PL 6062.1 Ab14 1964
Parques nacionales de Filipinas
 • Hicks, Nigel
QH77.P5 H53 2000
Participatory marine sanctuary monitoring : manual REF QH 91.75 P6 P37 2005
Partners in mission : American Baptists and Philippine Baptists in mission together, 1900-1985
 • Beaver, Raymond W.
GEN BV 2520 B43 1988
Pasana - aw : vignettes on Bisayas history and culture
 • Funtecha, Henry Florida
DS 666 B57 F86 c2004 Vol.I
Paseos por el mundo
 • Scheidnagel, Manuel
SPA DS 658 S3 1888
Pasig : river of life
 • Alejandro, Reynaldo Gamboa
GEN DS 688 P24 A44 2000
Pasig city : portrait of a new metropolis
 • Duldulao, Manuel D.
GEN DS 689 P4 D85 2000
Pasigeden di biyag = For a better way of life : a health book in Central Kankanaey
 • Atayoc, Jovita... [et al.]., ill.
GEN PL 5865 At18p 1976
Pasko : the Philippine Christmas
 • Alejandro, Reynaldo G.
GEN GT 4987.76 A43 1998
Passion & compassion : mga tula sa Ingles at Pilipino
 • Lanot, Marra PL.
GEN PL 5533 L286 1981
Passive resistance in South Africa
 • Kuper, Leo
GEN DT 763 K8 1957
Past and present : Assumption of Manila, 1935-34 REF LG 221 P37 1933
Pasteleria at reposteria : Francesa at Española : aclat na ganap na naglalaman ng maraming palacad sa pag-gawa ng lahat ng mga bagay-bagay na matamis at mga pasteles
 • Macosta, P. R.
GEN TX 773 M319 1919
Pastor to the rural Philippines : an autobiography
 • Ferrer, Cornelio M.
GEN CT 1798 F47 A3 1974
Pasyon and revolution : popular movements in the Philippines, 1840-1910
 • Ileto, Reynaldo C.
GEN DS 668 I541 1979 c.1
Pasyon and revolution : popular movements in the Philippines, 1840-1910
 • Ileto, Reynaldo C.
GEN DS 668 I541 1979 c.2
Pasyon filipina del hermano Pule
 • Ortiz Armengol, Pedro
SPA PQ 6665 R738 P37 1992
Pathology for the surgeon
 • Boyd, William
GEN RD 57 B78 1955
Paths of origins : the Austronesian heritage in the collections of the National Museum of the Philippines, the Museum Nasional Indonesia and the Netherlands Rijksmuseum voor Vèolkenkunde GEN GN 35 P273 2010
Pathways to Philippine literature in English; an anthology with biographical and critical introductions GEN PL 5531 R721 1958
Pathways to Philippine literature in English; anthology with biographical and critical introductions
 • Roseburg, Arturo G.
GEN PL 5531 R721 1966
Patnubay ng pagsinta : pantas na manga paraan at nang magtagumpay sa pag-ibig
 • Poblete, Pascual H.
GEN HQ 801 A5 P75 1922
Patnubay sa pagsasalin GEN PL 6051 P294 2003
Patrick J. Hurley.
 • Lohbeck, Don
GEN E 748 H96 L6 1956
Patriotic eloquence relating to the Spanish-American war and its issues GEN E 713 F97 1900
Patriots on the street
 • Drilon, Rex C. II
GEN D 106 D75 2010
Patriots, masonry and the Filipino religious psyche
 • De Los Santos, Rogelio L
GEN HS 655 A5 P6 D384 2006
Pattern for rural reform : development potentials of Northern and Eastern Mindanao; a report for the Maryknoll Missionaries GEN HN 720 M55 A75 1969
Patterns for the Filipino dress : from the traje de mestiza to the terno (1890s-1960s)
 • Bernal, Salvador F.
GEN TT 507 B47 1992
Patterns in decision-making : case studies in Philippine public administration GEN JQ 1429 D4 D43 1963
Patterns of continuity and change : imaging the Japanese in Philippine editorial cartoon, 1930-1941 and 1946-1956
 • Rivera, Helen, Y.
GEN JX 1576 R5
Patterns of Philippine public expenditure and revenue, 1951-1960.
 • Abello, Amelia B.
GEN HJ 73 S1 A4 1964
Pawpangyayari ya dapat matanda-an ha halita nin Diyos = Happenings which should be known in the word of god GEN PL 6024 P2897 1974
Paypapian so viay = Improving our lives
 • Fajardo, Asuncion A.
GEN PL 5571 F178p 1974
Paz Marquez Benitez : one woman's life, letters, and writings
 • Licuanan, Virginia Benitez
PR 9550.9 B46 Z58 c1995
Peace in Viet-nam, peace for the world
 • Marcos, Ferdinand E.
GEN DS 686.6 M37 A572 1966
Peace Mindanao GEN PL 5531 P43 2013
Peace, goodwill and prosperity almanac, 1956
 • Cruz, Alberto Segismundo, ed.
REF AY 1124 C78 1956
Pearl Harbor : the way it was, December 7, 1941
 • Stone, Scott C. S.
GEN D 767.92 S84 1977
Pearl Harbor and the USS Arizona memorial : a pictorial history
 • Wisniewski, Richard A.
GEN D 767.92 W56 1986
Pearl Harbor extra : a newspaper account of the United States' entry into World War II
 • Caren, Eric
GEN D 767.92 C37 2001
Pearl Harbor in perspective GEN D 767.92 P395 1986
Pearl Harbor: the story of the secret war
 • Morgenstern, George
GEN D 767.92 M6 1947
Pearl of the Orient : the Philippines in a shell
 • Cariño, Jose Maria A.
GEN N 8243 S4 C37p 2007
Pearl of the orient seas
 • Aberlado, Victoria
TXT PS 9992 A24 1973 c.1
Pearls and coconuts
 • Engel, Frances H.
GEN DS 660 E54 1980
Pearls and coconuts
 • Engel, Frances H.
GEN DS 660 E53 1980
Pearls and men.
 • Kornitzer, Louis
GEN G 530 K64 1935
Peasants in the hills : a study of the dynamics of social change among the Buhid swidden cultivators in the Philippines.
 • Gonzaga, Violeta Lopez
GEN GN 671 P5 G68 2002
Pebesa pati pesolat I GEN PL 5661 P33 1964 Bk.1
Pebesa pati pesolat II GEN PL 5661 P33 1964 Bk.2
Pebesa pati pesolat III
 • Macleod, Tom
GEN PL 5661 M4599p 1964
Pechen : the Bontok peace pact institution
 • Breet, June P.
GEN DS 666 B6 P75 1987
Pedro Menendez de Aviles y la conquista de la Florida (1565)
 • Solis de Meras, Gonzalo
SPA F 314 M54 S628 1990
Pedro Pedroche : partido de agraviados and a counter-revolution in Tarlac province, 1898-1899 : a pentimento
 • Dizon, Lino L.
GEN DS 688 T3 D59 2011
Pegbata = Having children GEN PL 5955 P376 1972
Pehenayan ne riberu GEN PL 5955 P349 1965
Pehenayan ne riberu : first book = A primer in Ilianen Manobo
 • Wrigglesworth, Hazel
GEN PL 5955 W9301p 1983
Pehenayan ne riberu : Ilianen Manobo GEN PL 5955 P349 1960 c.1
Pehenayan ne riberu = The first primer - workbook GEN PL 5955 P376 1983
Pelagia Villaflor Soliven : a woman so valiant
 • Soliven, Maximo V.
GEN CT 1798 S687p 2005
Peliculas manileñas : articulos varios coleccionados
 • Rincon, Manuel Maria
SPA PR 9550.9 R56 1922
PEN short stories GEN PL 5535 Ar21 1962
Peninsula of faith and valor : Bataan through the centuries GEN DS 685 P46 2010
Peninsula of faith and valor : Bataan through the centuries GEN DS 688 B2 P378 2010
Pennsylvania in the Spanish-American war : a commemorative look back
 • Sauers, Richard A.
GEN E 726 P4 S28 1998
Pens as swords : the Philippine PEN Jose Rizal lectures, 1958-2007 RIZ DS 675.8 R5 E46 2013
Pensamientos de Rizal : bibliografia de los escritos de Rizal, lista de las obras de arte de Rizal
 • Rizal, Jose
SPA Z 8747.65 R59 1962 v.10
Pensamientos de Rizal : bibliografia de los escritos de Rizal, lista de las obras de arte de Rizal
 • Rizal, Jose
SPA Z 8747.65 R59 1962
Pentelicas (Poesias)
 • Apostol, Cecilio
SPA PQ 8850 Ap46 1950
People GEN DS 686.5 P44 1975
People : an international choice : the multilateral approach to population GEN HB 871 S25 1977
People and planet over profits : people's sovereignty over natural resources GEN HC 453.5 P39 2008
People of power : a Philippine world view of spirit encounters
 • McAndrew, John P.
GEN BL 2130 M33 2001
People of the middle ground : a century of conflict and accommodation in Central Mindanao, 1880s-1980s
 • Edgerton, Ronald K.
GEN DS 688 M2 Ed36 2008
People of the Philippines , plaintiff - appellee, versus Amado V. Hernandez, defendant-appellant, G.R. No. L-6025: brief for the defendant-appellant Amado V. Hernandez.
 • Philippine Islands. Supreme Court.
RARE KPM 40 P64 L48
People power 2 : lessons and hopes GEN DS 686.62 P421p 2001
People power : profile of Filipino heroism
 • Mamot, Patricio R.
GEN DS 687.252 M26 1986
People's response to disasters : vulnerability, capacities and resilience in Philippine context
 • Gaillard, Jc
GEN HV 555 P5 G34 2011
Peoples of Southeast Asia
 • Lasker, Bruno
GEN DS 508 L26 1945 c.1
Peoples of the China seas
 • Clark, Elizabeth A.
GEN DS 601 C55 1942
Peoples of the Philippines
 • Krieger, Herbert W.
GEN DS 665 K69 1942
Peoples of the Philippines
 • Kroeber, A.L.
GEN DS 665 K7 1919
Peoples of the Philippines
 • Kroeber, A.L.
GEN DS 665 K7 1928
Peoples of the Philippines
 • Krieger, Herbert W.
GEN DS 665 K75 1942
Peoples of the Philippines
 • Kroeber, A.L.
GEN DS 665 K76 1919

Pages